Apotti-järjestelmästä tulee lisäkoulutusta tehohoidon ulkopuoliselle henkilöstölle teho-osaston näkymien käyttöön.

Keväällä muuntokoulutusta toteutettiin ensimmäistä kertaa noin 150 Husin työntekijälle, ja nyt muuntokoulutusta on luvassa noin 50 henkilölle.

Kaikki koulutukset järjestetään ensisijaisesti etäyhteyksin.

Apotti-järjestelmään on tehty keväästä alkaen yli 370 Husin ja Vantaan kaupungin tilaamaa muutosta, jotka auttavat koronapandemiaan varautumisessa.

Hus ilmoitti tällä viikolla nostaneensa valmiustason korkeimpaan valmiustilaan eli täysvalmiuteen koronaviruspandemian vuoksi. Se valmistautuu lisäämään tehohoitopaikkoja koronan takia.

Apotti-järjestelmässä voidaan muuttaa leikkausosastojen heräämöpaikkoja tehohoitopaikoiksi, jos tehohoidon tarve kasvaa merkittävästi. Lisäksi järjestelmään on tehty muutoksia, jotka mahdollistavat esimerkiksi varasairaaloiden perustamisen tai tiettyjen toimintojen, kuten leikkaustoiminnan, siirtämisen kokonaan toiseen sairaalaan tarvittaessa hyvinkin nopeasti.

Myös päivystysten tarpeisiin on tehty järjestelmämuutoksia, jotka mahdollistavat koronaepäilypotilaille omat, eristetyt alueet.

Päivystyksessä työskentelevien ammattilaisten käyttöön on rakennettu myös muun muassa uusia koronavirukseen liittyviä oirekyselyjä sekä koronaviruksen tutkimiseen liittyviä laboratorionäytteiden paketteja, jotka nopeuttavat ja helpottavat näytetilauksia.

Kun potilaalle tilataan Apotti-järjestelmässä koronavirus-laboratoriotutkimus, Apotti-järjestelmä lisää potilaan tietoihin automaattisesti tiedon koronavirusepäilystä. Tämä tieto välittyy kyseistä potilasta hoitavalle henkilökunnalle ja auttaa henkilökuntaa suojautumaan asianmukaisesti.

Apotti-järjestelmää käyttävien organisaatioiden tarpeisiin on myös luotu uusia raportteja, joilla saadaan keskitetysti mahdollisimman reaaliaikaista seurantatietoa koronaviruspandemian etenemisestä ja joita käyttämällä Apotin asiakasorganisaatiot voivat raportoida pandemiatilanteen kehittymisestä viranomaistahoille, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.