THL:n ja sairaanhoitopiirien Kansallinen tehohoidon koordinaatio pandemian aikana palkittiin vuoden 2021 vaikuttavuustekona. Palkinnon jakaa Vaikuttavuusseura.

Kansallinen tehohoidon koordinaatio mahdollisti valintaraadin arvion mukaan tehohoidon kyvyn vastata nopeasti ja tehokkaasti koronapandemian vaatimuksiin.

Vuoden vaikuttavuusteon lisäksi kunniamainintoja jaettiin kolmessa muussa kategoriassa: organisaatiotason Vaikuttavuuskulttuuritekona palkittiin Pirkanmaan sairaanhoitopiiri kokonaisuudessaan, Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tekona Diakonissalaitoksen Vamos sekä Akuutin ratkaisutarpeen vaikuttavuustekona Duodecimin Koronavirustaudin oirearvio. Lisäksi Vamos-nuortenpalvelun vaikuttavuustutkimus sai arviointiraadin erityismaininnan.

Avoimuus ja seuranta parantavat tehohoitoa

Tehohoidon onnistumisen taustalla on pitkä kehitystyö. THL:ssä ja sairaanhoitopiireissä on vuodesta 1994 asti pyritty luomaan koko tehohoidon erikoisalan kattavana laaturekisteriä. Tämä työ on nostanut suomalaisen tehohoidon maailman kärkeen.

Laaturekisteriä hyödyntäen saatiin pandemian aikana luotua viranomaisille ja kansalaisille reaaliaikainen tilannekuva tehohoidosta ja sen kuormituksesta sekä koronapotilaista. Aiemmin vertaiskehittämiseen käytetty tieto saatettiin kansallisen päätöksenteon tueksi ja sillä on ollut merkittävää yhteiskunnallista arvoa.

Tehohoidossa on myös yhteistyössä kehitetty paitsi erikoisalan hoitoteknologiaa ja korkeaa osaamista, myös tutkimusta ja modifiointia hyödyntävä, omavalvontaan panostava toimintamalli. Myös kirjaamisen laatu ja sen seuranta ovat parantuneet.

Pirkanmaalla koko toimintaa kehitetään vaikuttavuus edellä

Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä mukana oli neljä kilpailuehdotusta: PSHP:n vaikuttavuusohjelma, Tahdistimen elinkaarimalli, Silmäsairaanhoidon uudistaminen ja Iäkkäät syöpäpotilaat. Ehdotusten pohjalta raati päätyi palkitsemaan sairaanhoitopiirin kokonaisuudessaan.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vaikuttavuusohjelma koskee koko sairaanhoitopiirin organisaatiota ja sen tarkoituksena on käynnistää laaja toimintakulttuurin muutos. Hankkeessa on pystytetty vuoden 2021 aikana systemaattiset rakenteet vaikuttavuuden johtamiseen koko organisaatiossa. Tietojohtamista, tiedon hyödyntämistä, sen visualisointia ja raportointia on saatu kehitettyä. Myös kliiniset toimialueet ovat organisoituneet vaikuttavuuden johtamisen ja kehittämisen osalta.

Sosiaalialalle kaivattua tutkimustietoa

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden teko -kategoriassa palkittiin Diakonissalaitoksen Vamos-hanke ja arviointiraadin erityismaininnalla myös Vamos-nuortenpalvelun vaikuttavuustutkimus. Vamos-nuortenpalvelulla on pyritty saattamaan syrjäytymisen riskissä olevia nuoria työllisyys- tai koulutuspolulle ja toiminnan vaikuttavuutta on selvitetty määrällisen ja laadullisen tutkimuksen keinoin Itlan kanssa. Määrällisessä tutkimuksessa käytettiin vertailuryhmänä THL:n Kansallinen syntymäkohortti 1987 -rekisteriaineistoa. Tutkimustulosten mukaan Vamos-nuoret siirtyivät verrokkeja useammin opiskelemaan ja työelämään ja pitkäaikaistyöttömien osuus taas väheni verrokkeja enemmän.

Hanke on edelläkävijä integroidessaan vaikuttavuuden arvioinnin sosiaalipalvelujen toimintaan, ja sillä on onnistuttu tuottamaan selkeää näyttöä resursseja kaipaavalle alueelle, jolla tähän asti on ollut niukasti tutkittua tietoa vaikuttavuudesta tai sen tasosta ja ulottuvuuksista.

Yksinkertaisella keinolla huiman suuri vaikuttavuus

Akuutin ratkaisutarpeen vaikuttavuusteko -kategoriassa palkittiin Koronavirustaudin oirearvio. Kustannus Oy Duodecim yhteistyössä DigiFinlandin ja THL:n kanssa laatima koronavirustaudin oirearvio laadittiin viiden päivän kuluessa maaliskuussa 2020. Tavoitteena oli vähentää terveydenhuollon kuormitusta ja säästää pandemian oloissa resursseja kriittisen tärkeään työhön. Jo ensimmäisen vuorokauden aikana oirearvioita oli käytetty yli 100 000 kertaa ja sairaanhoitopiireissä raportoitiin pienentyneitä koronaan liittyviä yhteydenottoja. Vuoden 2021 lokakuuhun mennessä oirearvioita on käytetty yli 3 miljoonaa kertaa. Helsingissä oirearvion on arvioitu säästäneen merkittävän määrän hoitajien työpanosta ja valtakunnallisesti säästöjä lienee saavutetun samassa suhteessa. Oirearvio on toimijoiden erinomaiseen osaamiseen ja tutkittuun tietoon perustuva hanke, jolla kyettiin lähes reaaliaikaisesti ja pienillä voimavaroilla luomaan valtakunnallisesti tärkeä väline vähentämään pandemian aiheuttamaa terveydenhuollon lisäkuormitusta. Oirearvio on akuuttiin tilanteeseen sekä korkeaan tarpeeseen kehitetty vaikuttavaksi osoitettu ratkaisu, joka on monistettavissa sekä skaalattavissa muillekin alueille.