Taysin Lasten ja nuorten sairaalassa on elokuussa aloittanut toimintansa sosiaalipediatrian poliklinikka, kerrotaan Taysin verkkosivuilla.

Poliklinikan tavoitteena on edistää lapsen edun huomioimista tilanteissa, joissa lapsen kasvuympäristön ongelmat voivat uhata lapsen kasvua, kehitystä ja terveyttä. Tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää kasvuympäristön haitallisia vaikutuksia lapseen yhteistyössä perheen kanssa.

Sosiaalipediatrian poliklinikalla työskentelee moniammatillinen tiimi. Lastentautien erikoislääkäri ja sairaanhoitaja toimivat työparina. Vastaanotolla voi olla mukana fysioterapeutti ja sosiaalityöntekijä.

Poliklinikka toimii konsultoivana sosiaalipediatrisena yksikkönä PSHP:n alueella.

Asiakkaina voivat olla esimerkiksi kaltoinkohdellut lapset

Sosiaalipediatrian poliklinikalla voidaan hoitaa esimerkiksi lasta, jonka epäillään tulleen kaltoinkohdelluksi.

Kaltoinkohtelua on lapseen kohdistuva henkinen ja fyysinen väkivalta, hoidon tai huolenpidon laiminlyönti ja lapsen näkemä vanhempien parisuhdeväkivalta tai väkivaltainen riitely. Kaltoinkohtelusta voi seurata lapselle sekä lyhyt- että pitkäaikaisia haittoja.

Kaltoinkohtelua voi esiintyä kaikenlaisissa perheissä. Kaltoinkohtelun riskiä lisäävät vanhempien päihteidenkäyttö, psyykkiset sairaudet, parisuhdeväkivalta sekä perheen sosiaaliset ja taloudelliset vaikeudet sekä lapsen erityisen tuen tarve.

Sosiaalipediatrian poliklinikalla ei tehdä lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tai pahoinpitelyepäilyjen somaattisia tutkimuksia.

Tampereen kaupungin perhetukikeskus Päiväperho on erikoistunut päihteiden tuomiin ongelmiin. Päiväperho tarjoaa monipuolista tukea, hoitoa ja kuntoutusta syntyville ja syntyneille lapsille perheineen. Vauvaperhetyöhön perehtynyt lääkäri työskentelee Päiväperhossa keskiviikkoisin.

Taysin sosiaalipediatrian poliklinikan seurantaan tullaan lääkärin lähetteellä tai sosiaalityöntekijän ilmoituksella lääkärintarkastusta varten kiireellisen sijoituksen yhteydessä. Silloin lääkärintarkastus pyritään tekemään kahden viikon kuluessa.

Lue seuraavaksi: