Taysin Sydänsairaalassa on kehitetty Pirkanmaan alueen sepelvaltimotautipotilaiden omahoidon tueksi digihoitopolku. Digihoitopolku täydentää potilaiden perinteistä sairaanhoitoa ja vastaanottokäyntejä, ja se on tarjolla perinteisten vastaanottokäyntien ja tutkimusten rinnalla vuoden ajan.

Hoitopolun ensimmäiset käyttäjät valitaan Tays Sydänsairaalan kardiologiselta osastolta kotiutuvien potilaiden joukosta toukokuusta 2020 alkaen.

– Koska sepelvaltimotauti on vakava ja elinikäinen sairaus, pelkkä lääkehoito ei riitä. Halusimme kehittää uuden tavan tukea potilaita sairauden ennaltaehkäisyssä ja terveellisten elämäntapojen omaksumisessa, kertoo tiedotteessa Sydänsairaalan avohoito- ja vuodeosastopalvelujen toimintojohtaja, osastonylilääkäri Erkki Ilveskoski.

Digihoitopolun avulla saadaan myös tärkeää tietoa Pirkanmaan sydänpotilaiden hoidon toteutumisesta ja laadusta

– Odotamme hoitotulosten paranevan ja esimerkiksi äkillisten, vakavien sydäntapahtumien vähenevän,

Hyvässä hoidossa sepelvaltimotautiin sairastuneen elämänlaatu on samaa luokkaa kuin terveillä.

Digihoitopolun tavoitteena on, että potilas motivoituu ja sitoutuu hoitamaan itseään. Hoitopolkuun kuuluu muun muassa oirekyselyitä OmaTays-palvelussa, etäkontrollivastaanottoja ja omahoitoa tukevaa materiaalia nettisivuilla.

– Elintapojen muutoksiin liittyvät tavoitteet suunnitellaan yhdessä potilaan kanssa. Tällöin potilaalla on paitsi valtaa päättää omaan terveyteensä liittyvistä asioista, myös vastuu pitää kiinni yhdessä sovituista muutoksista, Ilveskoski sanoo.

Digihoitopolku kestää vuoden ajan.

Etäkontrolleja on Sydänsairaalassa tänä aikana kahdesta kolmeen kertaa.

Ennen etävastaanottoa potilaat täyttävät sähköisen kyselyn, jossa kartoitetaan mahdollisia oireita, hoitotavoitteiden tilannetta ja lääkehoidon vaikuttavuutta.

– Kyselyn avulla potilas on paremmin valmentautunut käytävään hoitokeskusteluun. Henkilökunnalla on myös enemmän esitietoja käytettävissä ennen vastaanottoa. Samalla henkilökunnan rooli muuttuu tiedon antajasta valmentajaksi, mikä vaatii uudenlaista ajattelutapaa. Tavoitteenamme on laajentaa digihoitopolku myös muille Sydänsairaalan osastoille ja yksiköihin niin, että se on tarjolla mahdollisimman monelle sepelvaltimotautipotilaalle.

Henkilökunnan rooli muuttuu tiedon antajasta valmentajaksi.

Vakavaa. Sepelvaltimotauti on suomalaisten yleisin kuolinsyy, ja ensimmäinen merkki sairaudesta voi olla sydäninfarkti.