Tampereen yliopistollinen sairaala kertoo ottaneensa tämän vuoden aikana ison askeleen eteen päin erikoislääkärikoulutuksessaan. Se on palkannut 24 erikoistumiskoulutuksesta vastaavaa lääkäriä eli koulutusvastuulääkäriä.

Tays kutsuu heitä kova-lääkäreiksi. Ihan vastaavia työnkuvia ei ilmeisesti ole muualla Suomessa; Tays katsoo olevansa tässä asiassa ensimmäinen.

Koulutusvastuulääkäreille on tehty sopimus, jonka mukaan he voivat käyttää tehtävään 20 prosenttia työajastaan. Lisäksi tehdään sivutoimisopimus yliopiston kanssa.

Koulutusvastuulääkäri on nimetty Taysissa jo lähes kaikille suurille ja keskisuurille erikoisaloille. Koulutusvastuulääkärin työhön kuuluu myös kiinteä yhteydenpito alueen keskussairaaloiden erikoistuviin lääkäreihin.

– Tavoitteenamme on saada koulutusvastuulääkäri jatkossa kaikille erikoisaloille. Pyrimme siihen, että koulutusvastuulääkärit saataisiin myös keskussairaaloihin ainakin kirurgiaan, sisätaudeille ja psykiatriaan, apulaisylilääkäri ja koulutuskoordinaattori Johanna Rellman Taysista kertoo tiedotteessa.

Laadukkaan koulutuksen avulla on tarkoitus saada houkuteltua Taysiin lisää erikoistuvia lääkäreitä, sillä tutkimusten mukaan he jäävät useimmiten erikoistumisalueelleen töihin.

Tämä on sairaalan ja yliopiston yhteinen panostus.

Kova-lääkärien on tarkoitus olla koulutuksen asiantuntijoita, jotka osana omaa työtään koordinoivat ja kehittävät erikoislääkärikoulutusta omalla alallaan.

Jokainen yliopiston ja Taysin yhteinen koulutusvastuulääkäri vastaa siitä, että erikoistuva lääkäri saa riittävän perehdytyksen, koulutus on suunnitelmallista ja hänen osaamistaan arvioidaan systemaattisesti.

Uudistus on tehty erikoistuvilta lääkäreiltä saadun palautteen perusteella. Moni erikoistuva lääkäri on aiemmin kokenut, että työpaikoilla ei huolehdita riittävästi erikoistuvien perehdytyksestä ja oppimisen edistymisestä.

– Tämä on sairaalan ja yliopiston yhteinen innovaatio ja panostus koulutukseen. Käytännössä tarjoamme entistä suunnitelmallisempaa tukea ja ohjausta erikoistuville lääkäreille, Rellman sanoo.

Kova-lääkärit ovat Rellmanin mukaan konkreettinen ilmentymä kehittämistyöstä ja laajasta uudistuksesta, joka Suomessa on käynnissä erikoislääkärikoulutuksessa.

Koulutusvastuulääkäreiden nimeämisen lisäksi Taysissa on aloitettu jo viime vuonna kaikille erikoistuvia kouluttaville lääkäreille suunnatut pedagogiset kurssit.

Lue myös: