Välilevytyrän ensisijainen hoito tulee olla muu kuin leikkaus.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi lokakuussa suosituksen lanneselän välilevytyrän leikkaushoidosta ja sen jälkeisestä kuntoutuksesta. Ensisijainen hoito on ei-leikkauksellinen, koska välilevytyrä paranee yleensä hyvin. Asianmukaisesta kipulääkityksestä on kuitenkin huolehdittava.

Leikkaus on lääketieteellisesti perusteltu, mikäli kipu ei ole hellittämässä kuuden viikon jälkeen ja magneettikuvauksessa todetaan oireisiin sopiva löydös.

Leikkauksen jälkeen noin kahden viikon sairausloma on yleensä riittävä, mutta raskaammissa töissä sitä voidaan pidentää neljään viikkoon saakka. Jos työ- tai toimintakyvyn palautuminen pitkittyy yli kuukauden pituiseksi, sen syiden selvittely on käynnistettävä ja tarvittaessa ohjattava potilas kuntoutukseen.

Palkon suositus koskee lanneselän välilevytyrän leikkaushoitoa ja sen jälkeistä kuntoutusta yli 16-vuotiailla potilailla. Suosituksen ulkopuolelle on rajattu päivystyksellisesti tehtävät leikkaukset.

Lanneselän välilevytyrä on yleinen ongelma, joka useimmiten paranee ilman terveydenhuollon erityisiä toimenpiteitä parin kuukauden sisällä, kun tyrä kutistuessaan lakkaa painamasta ja ärsyttämästä hermojuurta. Keskeisin oire on alaraajaan säteilevä kipu. Kivusta huolimatta tulisi jatkaa mahdollisimman aktiivista elämää.

Mikäli kipu pitkittyy yli kuuden viikon kestoiseksi tai mikäli missä tahansa seurannan vaiheessa kehittyy alaraajaheikkous, keskustellaan potilaan kanssa oireiden vaikeusasteesta. Mikäli kipu ei ole hellittämässä, potilas lähetetään joko suoraan erikoisalan poliklinikalle tai ensin magneettikuvaukseen, jos paikallisesti on sovittu tällaisesta käytännöstä.

Jos magneettikuvauksessa todetaan oireisiin sopiva löydös, keskustellaan potilaan kanssa mahdollisesta leikkaushoidosta. Leikkaus on lääketieteellisesti perusteltu, jos kipu on luonteeltaan erityisen hankalaa, pahenevaa tai ei reagoi suotuisasti lääkehoitoon. Jokainen leikkauspäätös on yksilöllinen ja sitä tehtäessä tulee huomioida potilaskohtaiset riskit ja mahdolliset leikkauksen vasta-aiheet.

Leikkauksessa poistetaan hermoa puristava välilevymassa. Leikkaustekniikoiden välillä ei ole eroja tuloksissa.

Ellei leikkausta katsota lääketieteellisesti perustelluksi, harkitaan, onko potilas joka tapauksessa syytä ohjata kuntoutukseen.

Rutiininomainen jälkitarkastus leikanneessa yksikössä ei ole tarpeen, vaan seuranta ja mahdollinen sairauspoissaolon jatkon arviointi voidaan järjestää perusterveydenhuollossa tai työterveyshuollossa. Tarvittaessa potilaalla tulee kuitenkin olla mahdollisuus saada yhteys leikanneeseen yksikköön.