Loppuvuodesta valmistuvien terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee hakea Valviralta ammattioikeuksiensa laillistusta heti valmistumisensa jälkeen, Valvira muistuttaa sivuillaan.

Oikeus toimia opiskelijana tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävissä on voimassa vain 30 päivää valmistumisesta.

– Pandemiasta johtuvat poikkeusolot eivät ole muuttaneet tilannetta, Valvira sanoo.

Vastuu ammattioikeuden ja ammattinimikkeen rekisteröinnin hakemisesta valmistuneilla.

Vastuu ammattinimikkeen rekisteröinnin hakemisesta on siirtynyt valmistuneille.

Osa oppilaitoksista on aiemmin toimittanut Valviraan sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaneiden tutkintotiedoista niin sanottuja yhteisvahvistuslistoja, mutta yhteisvahvistuslistojen käsittely päättyi kesällä 2020.

Vaikka valmistuvia on suuri määrä, Valviran tavoitteena on käsitellä kotimaasta valmistuneiden laillistushakemukset siten, että ammattihenkilöiden työskentely on mahdollista ilman keskeytystä. Keskeytykseen on kuitenkin hyvä varautua erityisesti silloin, kun hakija on valmistunut terveydenhuollon ammattihenkilöksi ulkomailla.

Työnantajan tehtävänä varmistaa ammattioikeudet

Työnantajien vastuulla on terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja opiskelijoiden rekrytoinnissa varmistaa se, että heillä on työn alkaessa oikeus toimia tehtävissä. Laillistusprosessi vie valmistuvien suuren määrän vuoksi aikaa.

Valvira muistuttaa lääketieteen opiskelijoita ja työnantajia myös siitä, että neljännen ja viidennen vuoden opinnot suorittaneet opiskelijat ovat oikeutettuja toimimaan tilapäisesti lääkärin tehtävissä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen mukaisesti.

Opiskelijastatuksella on mahdollista työskennellä vain tietyissä toimintayksiköissä tietyin edellytyksin. Muun muassa opiskelijan oikeus toimia päivystävän lääkärin tehtävissä on rajoitettua.

Useimmat Suomessa sosiaali- tai terveydenhuollon ammatillisen, ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnon suorittaneet voivat hakea ammattioikeuksia Valviran sähköisen asioinnin kautta. Sähköinen asiointi on käytettävissä, jos tutkinnon suoritustiedot on merkitty korkeakoulujen valtakunnalliseen VIRTA-opintotietopalveluun tai ammatillisten tutkintojen KOSKI-opintotietopalveluun.

Sähköiseen hakemukseen ei tarvita erikseen liitettäviä asiakirjoja. Jos hakeminen sähköisen asioinnin kautta ei ole mahdollista, hakemuksen voi toimittaa postitse.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneita Valvira suosittelee hakemaan rekisteröintiä sähköisen asioinnin kautta samanaikaisesti sekä Terhikki- että Suosikki-rekistereihin. Rekisteröitymisellä molempiin rekistereihin saattaa olla merkitystä henkilön työllistymiselle.

Valviraan saapuneet hakemukset käsitellään ja laskutetaan yksittäisinä hakemuksina. Hakemusten käsittelymaksuista on tietoa Valviran verkkosivuilla.

Juttuun on lisätty 24.11. klo 11.25 tietoa muun muassa sähköisestä asioinnista.