Pitkään odotettu hoidon kansallisten laaturekistereiden rakentaminen alkaa neljällä pilotilla. Ne ovat tahdistinrekisteri, aivoverenkiertohäiriö-rekisteri, HIV-rekisteri ja selkärekisteri.

Tiedon kertoi toiminnan koordinoimiseksi perustetun kansallisen kliinisen laaturekistereiden ohjausryhmän puheenjohtaja, Husin hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen.

Eduskunta sopi tällä viikolla ensi vuodelle 1,5 miljoonan euron satsauksesta laaturekistereiden pilottihankkeisiin. Lehtosen mukaan budjettiin varattu summa kuluu kokonaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiaan liittyvien toimintojen pystyttämiseen tai vahvistamiseen.

Varsinaiset pilotit rahoittavat sairaanhoitopiirit.

Lehtonen pitää eduskunnan 1,5 miljoonan euron satsausta varsin merkittävänä.

– Se mahdollistaa nyt THL:lle lukuisten kululeikkausten jälkeen panostamisen kansallisten laaturekistereiden kehittämiseen.

Muissa pohjoismaissa kansallisia laaturekistereitä on ollut jo iät ajat. Suomesta järjestelmällisesti ylläpidetyt kansalliset laaturekisterit puuttuvat.

Suomessa hoidon laaturekistereitä on kyllä käytössä tai kehittelyn alla 79, mutta ne eivät ole kansallisia vaan sairaaloiden yksin tai yhdessä keräämiä tautikohtaista laaturekistereitä.

Kansallisten laaturekistereiden pilotit kestävät kevään 2018.

– Ensin pyritään saamaan piloteissa olevat rekisterit mahdollisimman laajaan käyttöön ja sitten käynnistämään benchmarking-toiminnot, Lehtonen sanoo.

Kansallisia hoidon laaturekistereitä tarvitaan, jotta eri puolilla maata annettavaa hoitoa ja eri hoitomuotojen vaikuttavuutta voidaan verrata.