Mitä jää historiankirjoihin terveydenhuollon vuodesta 2013? Oikein ennustaminen on mahdotonta, mutta epäonnistumisenkin uhalla arvioin vuoden kuumimpia kysymyksiä.

1. Sote-uudistus. Aihetta ei ole puitu läheskään loppuun, vaan tänä vuonna se puhuttaa kunnanvaltuustoja läpi maan. Monissa kunnissa vastustus on kovaa, mutta muutokset on pakko runnoa läpi.

2. Lääkekorvausjärjestelmä. Uudistuksia tuli voimaan jo vuodenvaihteessa, esimerkiksi lääkekatto putosi 670 euroon. Kokonaisuudistus on edelleen toteuttamatta. Sitä suunnitellut työryhmä on saanut työnsä valmiiksi, ja nyt alkaa asian puiminen. Uudistus vaikuttaa meihin kaikkiin tavalla tai toisella. Toivottavasti lääkehoito on siinä oikeasti otettu osaksi terveyden- ja sairaanhoitoa eikä sitä käsitellä vain erillisenä, ikävänä kustannuksena.

3. Kansallinen syöpäkeskus. Jotta paras osaaminen ja tieto olisivat kaikkien suomalaisten saatavilla, maahan halutaan syöpäkeskus. Lähes kaikissa muissa Euroopan maissa sellainen jo on. Keskus helpottaisi verkostoitumista ja tuoreimman tiedon levittämistä.

4. Innovaatiotoiminta. Suomeen halutaan rakentaa keskittymä, joka kerää ja tukee lääke- ja terveysteknologiainnovaatioiden kehittämistä ja kehittymistä ja rahoitusta. Tämä tukisi tutkimusta Suomessa, toisi rahaa ja helpottaisi uusien yritysten syntymistä. Mallia voidaan hakea Ruotsista ja Tanskasta, jotka ovat ymmärtäneet asian merkityksen vuosia sitten. Joulukuussa ministerit Paula Risikko (kok.) ja Jan Vapaavuori (kok.) lupasivat lähteä edistämään asiaa.

5. Terveydenhuollon tietojärjestelmät. Hus valmistelee suurinvestointi Apottia. Espoo ei vielä ole tehnyt päätöstään Apotin käyttöön ottamisesta. Jos Espoo lähtee mukaan, tämä on askel lähemmäs Helsinkiä muutenkin kuin terveydenhuollossa.

6. Terveydenhuollon ulkoistaminen. Tänäkin vuonna kunnat ulkoistavat pakon edessä.