Potilastietojärjestelmä Apotin ensimmäisessä käyttöönotossa on ilmennyt ongelmia. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira selvittää asiaa.

Asiasta uutisoi Mediuutiset viime viikolla. Apotti on luvannut parantaa järjestelmän toimivuutta.

Valvira sai tammikuun alussa vaaratilanneilmoituksen Vantaalla sijaitsevasta Hus Peijaksen sairaalasta, jossa Apotti otettiin ensimmäisenä käyttöön marraskuussa.

Valviran yli-insinööri Antti Härkönen kertoi Mediuutisille, että Peijaksesta ei ole ilmoitettu potilasvahingoista. Kyse on useammasta järjestelmään liittyvästä poikkeamasta.

Vaaratilanneilmoituksiin liittyen valmistajalla eli Apotilla on tietysti velvoite antaa oma vastine eli millainen korjaussuunnitelma on olemassa ja millaisia toimenpiteitä tehdään, jotta asiat saadaan kuntoon, Härkönen sanoi.

Apotti-järjestelmä perustuu amerikkalaiseen Epic-potilastietojärjestelmään. Sitä on Suomessa Husin ja pääkaupunkiseudun alueen käyttöön jatkokehittänyt ja tarjonnut Husin ja kuntien yhdessä omistama Apotti-yhtiö.

Apotin toimitusjohtaja Hannu Välimäki kertoo Tiville, että Hus on antanut aluehallintovirastolle oman lausuntonsa asiasta.

Apotissa ei ole ollut Välimäen mukaan teknisesti vikaa tai toimintakatkoja. Kyse on enemmän hitauden kaltaisista ongelmista, jotka tekevät järjestelmän käytöstä tuskaisempaa. Esimerkiksi kotiutettavan tai siirrettävän potilaan uloskirjaaminen vie enemmän aikaa kuin aiemmalla järjestelmällä tehtynä.

– Lääkitykseen on liittynyt sen tyyppisiä ongelmia, että kun Apotti otettiin vain erikoissairaanhoidossa käyttöön ja reseptikeskuksesta saamamme tieto ei ole rakenteista ja Epicissä tieto on rakenteista. Siitä on ollut ylimääräistä työtä, että lääkelistoja tarkistetaan ja muutetaan rakenteiseksi, Välimäki selittää.

Lääkelistojen tietojen siirtämiseen kehitetään ratkaisuja. Välimäki sanoo, että tilanne tulee helpottumaan ajan myötä. Yksi mahdollisuus olisi kehittää rajapinta, joka muuttaa tiedon rakenteiseksi automaattisesti, jotta se liikkuu reseptikeskuksesta luotettavasti ja jouhevasti Apottiin.

Hoitohenkilökunta on antanut palautetta myös Apotin käyttökoulutuksista, joka voidaan otata huomioon tulevissa käyttöönotoissa ja kotiutuksissa. Tällä hetkellä Apottia käyttää kymmenen prosenttia Husin kaikista Apottiin siirtyvistä käyttäjistä.

– Se [käyttökoulutus] olisi voinut olla parempi ja kohdistetumpi. Koulutimme paljon ja ehkä liikaakin asioita. Järjestelmä on erilainen kuin aiempi ja sen omaksuminen kestää. Jatkossa pitää keskittyä ensivaiheesssa vain oman työn kannalta olennaisten asioiden opettamiseen, Välimäki kertoo.

Laajan järjestelmän omaksuminen kaikkine ominaisuuksineen vie aikaa. Apotti-hanke oli samalla monissa paikoissa toimintatapoja muuttava uudistus, ei vain potilastietojärjestelmän käyttöönotto.

Välimäen mukaan viat eivät ole olleet valtavia tai potilasturvallisuuden kannalta vakavia vaan enemmänkin työtehoa haittaavia ja hidastavia.

–Totta kai hitaus sitä kautta vaikuttaa työhön, että tarvitaan enemmän henkilöstöä tekemään samat asiat, Välimäki sanoo.

Ongelmia ei ole yhtä paljon kaikissa Apottiin siirtyneissä yksiköissä. Ongelmia on ollut vähemmän sairaalan normaalissa vuodeosastotoiminnassa.

Hitaus vaikuttaa enemmän muun muassa poliklinikkakäynneillä, joilla pitää tarkistaa tarkemmin, että lääkitys on kirjautunut järjestelmästä toiseen oikein.

Miksi Apotti ei itse ole tiedottanut ongelmista ja siitä että Valviralle on tehty vaaratilanteesta ilmoitus?

– Käyttöönotoissa on aika normaalia, että tulee hitautta ja kestää oppia uusi järjestelmä ja että työnkulkuihin pitää tehdä muutoksia. Teknisesti järjestelmä on toiminut tosi hyvin: ei ole ollut katkoja ja järjestelmässä ei ole ollut hitautta, Välimäki sanoo.

– Ymmärrämme käyttäjien tuskan ja teemme kovasti töitä sen eteen, että saamme toiminnan paremmaksi.