Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen (PVTUTKL) ja Teknologian Tutkimuskeskuksen (VTT Oy) kehittämä puhdistuslaitteisto voi tuoda avun terveydenhuollon akuuttiin suojamaskipulaan. Vetyperoksidikaasuun pohjautuva puhdistusmenetelmä on todettu toimivaksi hengityksensuojainten ja muiden suojavarusteiden puhdistamiseksi.

Puolustusvoimien johdolla tutkitaan nyt mahdollisuutta rakentaa nopeasti kykyä massamaiseen hengityssuojainten puhdistustoimintaan.

Hankkeessa on mukana laaja asiantuntijaryhmä tiedemaailmasta, muun muassa Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT, LAB-ammattikorkeakoulu sekä viranomaisista Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL), Työterveyslaitos (TTL) ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Puolustusvoimien tutkimuslaitos ja Teknologian Tutkimuskeskus rakentavat merikonttiratkaisuun perustuvan pilottilaitteiston, joka saadaan käyttökuntoon huhtikuun 2020 aikana. Tutkimuksen tarkoituksena on testaamalla varmistaa suojavarusteiden turvalliseen uudelleenkäyttöön liittyvät asiat.

Menetelmän toimivuuden ja turvallisuuden tutkimista varten Puolustusvoimat tarvitsee käytettyjä kertakäyttösuojaimia, jotka on tarkoitus kerätä sairaanhoidon organisaatioista. Käytettyjen hengityssuojaimien noudosta sairaaloista ja kuljetuksista vastaa Puolustusvoimat.

Kyseisen laitteiston arvioidaan pystyvän puhdistamaan 75 000 kertakäyttöistä hengityksensuojainta vuorokaudessa. Pilottilaitteisto on myös monistettavissa, joten kapasiteettia voidaan lisätä.

Lue lisää:

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.