1. Petja Orre

Johtava ylilääkäri, johtaja, Keravan terveyspalvelut.

Orre on uudenlainen lääkärijohtaja, jonka johdolla Keravan perusterveydenhuollossa on esimerkillisesti uudistettu toimintaa, parannettu palveluiden laatua ja varmistettu myös lääkäriresurssien riittävyys.

2. Helena Liira

Osastonylilääkäri, LT, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri, Hus.

Liira otti rohkeasti vetääkseen Husin kesällä perustaman Toiminnallisten häiriöiden poliklinikan, joka on ainoa laatuaan Suomessa ja paljon vartijana. Poliklinikka pyrkii kuntouttamaan vaikeista selittämättömistä oireista kärsiviä potilaita, joiden suureen määrään ja toimivien hoitojen puutteeseen on erityisesti viime aikoina havahduttu.

3. Anni Saukkola ja Jenni Puoliväli

Tiedenaiset-Instagram-yhteisön lääkäriperustajat, yleislääkäri ja anestesiologiaan ja tehohoitoon erikoistuva lääkäri.

Tiedenaisten tavoitteena on tehdä tieteestä mediaa kiinnostavaa ja tavoittaa ne ihmiset, jotka eivät muulla tavoin juuri törmää tutkittuun tietoon. Yhteisölle on lyhyessä ajassa kertynyt jo lähes 20 000 seuraajaa.

4. Maria Virkki

Hallintoylilääkäri, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä.

Maria Virkin Päijät-Hämeeseen tuoman case manager -mallin avulla potilaiden päivystyskäynnit vähenivät 41 prosenttia ja hoitojaksot 34 prosenttia. Virkki on vuonna 2019 ollut vaikuttamassa myös siihen, että päijäthämäläisten alkoholinkäytöstä kysytään kaikilla terveydenhuollon käynneillä varhaisen puuttumisen periaatteen mukaisesti.

5. Charlotta Sandler

Farmaseuttinen johtaja, FaT, Suomen Apteekkariliitto.

Apteekkiala on herännyt ottamaan isompaa roolia terveydenhuollossa. Sandler ja Apteekkariliitto etsivät virkeästi keinoja ratkoa lääkitysturvallisuuden riskejä. Lääkeneuvonta siirrettiin digiaikaan keväällä, eikä vastaavaa ole tehty missään muualla maailmassa. Apteekkariliitto on myös lähtenyt uudenlaiseen yhteistyöhön julkisen terveydenhuollon kanssa kehittämällä Turvallisen lääkehoidon tuki -palvelun vanhusten hoivakodeille.

6. Anu Mutka ja Janne Forsberg

Avoterveydenhuollon palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki ja vastaava lääkäri, Kunnanlääkärit Hankasalmi Oy.

Hankasalmen vaikeaan lääkärirekrytointiongelmaan keksittiin ratkaisu palvelusetelikokeilun myötä. Julkinen ja yksityinen toimija yhteistyössä kantavat vastuuta hankasalmelaisista. Hankasalmi on ensimmäinen kunta, jossa on käytössä koko avosairaanhoidon vastaanottotoimintaa koskeva palveluseteli.

7. Sakris Kupila

Puheenjohtaja, Seta. Neljännen vuoden lääketieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto.

Kupila kouluttaa ja opastaa lääkäreitä ja lääketieteen kandeja murtamaan sukupuolivähemmistöihin ja varsinkin transihmisiin liittyviä ennakkoluuloja. Toiminut myös Amnestyn translain uudistuskampanjan keulakuvana.

8. Margareeta Häkkinen

Ylilääkäri, A-klinikka. Yksi opioidikorvaushoidon käytännön oppaan pääkirjoittajista ja hoitokäytäntöjen kehittäjä. Opas on tänä vuonna levinnyt käyttöön eri puolilla Suomessa ja osaltaan vähentää opioidien käyttöön liittyviä ongelmia, jotka ovat erityisesti tänä vuonna nousseet laajaan keskusteluun. Häkkinen on myös ollut mukana kehittämässä päihdelääketieteen erityispätevöitymisohjelmaa.

9. Lara Juvonen

Yleislääketieteeseen erikoistuva terveyskeskuslääkäri, Helsingin kaupunki.

Nuoren lääkärin rohkea ulostulo ja sosiaalisessa mediassa julkaistu kirjoitus terveyskeskusten arjesta nostivat jälleen valtakunnan julkisuuteen terveyskeskusten ongelmat ja avasivat nuorten terveyskeskuslääkäreiden työn kipukohtia.

10. Jarno Huhtanen

Röntgenhoitaja, terveystieteiden maisteri, lehtori, Turun AMK.

Suomen ensimmäinen röntgenhoitaja, joka on pätevöitynyt raajojen, pään ja ranganalueen natiiviröntgenkuvien tulkintaan. Röntgenhoitajien toimenkuvan laajeneminen herättää vastustusta, mutta saa myös tukea esimerkiksi radiologien riveistä.