Mediuutisten valitsemat Terveysalan 100 vaikuttajaa 2017 julkistettiin tänään Helsingissä.

Tässä heistä kermojen kerma eli vaikuttajien kymmenen kärjessä.

Muut 90 julkaistaan perjantaina ilmestyvässä Mediuutisten numerossa ja lehden nettisivuilla.

Sote-yhteistyön edistäjät 1. Santeri Seppälä, Essoten päivystyspalvelujen ylilääkäri, palvelualuejohtaja jaKatja Saukkonen Etelä-Savon maakunnan LAPE-muutosagentti

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on kehittänyt eri ammattiryhmien, asiakkaiden ja järjestöjen yhteistyössä monitoimijapäivystyksen mallin, joka tuli käyttöön keskussairaalassa tänä vuonna. Monitoimijapäivystyksessä potilasta auttaa tarvittaessa myös esimerkiksi sosiaalityöntekijä. Mallilla on pystytty puuttumaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa paljon kuormittavien potilaiden tilanteeseen aiempaa tehokkaammin.

Lue juttu voittajista: Ammattiryhmien raja-aidat rikkova Essoten päivystys toi Vuoden vaikuttaja -palkinnon.

Lain uudistaja 2. Hannu Hämäläinen

STM:n neuvotteleva virkamies. Ollut keskeisessä roolissa viemässä eteenpäin sote-tiedon toissijaisen käytön mahdollistavaa lakihanketta, jonka valmistelussa oli jo varhaisessa vaiheessa paljon sidosryhmien edustajia. On vaatinut taitoa tehdä yhteistyötä monien eri tahojen kanssa. Uusi laki luo pohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ja laadun kehittämiselle, tutkimukselle sekä yritystoiminnalle.

Lue juttu Hannu Hämäläisestä: Sote-tietolaki avaa potilastiedot historiallisen laajaan käyttöön.

Kansanterveysongelman ratkoja 3. Kirsi Pietiläinen

Hus Lihavuuskeskuksen ylilääkäri, Helsingin yliopiston kliinisen metabolian professori. Pitkän linjan lihavuustutkija on ollut mukana kehittämässä vaikeasti ylipainoisten terveyslaihdutusvalmennusta verkkoon. Uusi kansallinen toiminta tuo asiakaslähtöisiä, digitaalisia ratkaisuja isoon kansanterveysongelmaan, johon tarttumiseen terveydenhuollolla on rajatut resurssit.

Lue juttu Kirsi Pietiläisestä: Valmennus täytti aukon lihavuuden hoidossa.

Sote-lain haastaja 4. Pertti Sakaranaho

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri. Toimi aktiivisena vaikuttajana, kun Meri-Lapin kunnat päättivät perustaa sote-yhteisyrityksen Mehiläisen kanssa. Yli miljardin euron arvoinen ulkoistussopimus hermostutti sosiaali- ja terveysministeriön ja vauhditti lakimuutosta vastaavien sopimusten vaikeuttamiseksi.

Kanta-palvelujen edistäjä 5. Marina Lindgren

Kelan Kanta-palvelujen yksikön johtaja. Lindgren on ollut yli kymmenen vuotta mukana kehittämässä Kanta-palveluja. Hän on sitkeästi vienyt Kantaa eteenpäin ja rakentanut yhteistyötä. Kanta-palveluista ovat nyt valmiina sähköinen resepti, potilastiedon arkisto, Omakanta, Kelain ja terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan.

Tiukan paikan ministeri 6. Annika Saarikko

Perhe- ja peruspalveluministeri (kesk.). Aloitti uutena ministerinä kesällä haastavassa sote-uudistustilanteessa. On pitänyt aktiivisesti esillä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten arjen työn merkitystä uudistusten toteuttamisessa. Joutunut vakuuttelemaan, että hallitus pysyy yhtenäisenä repivistä sote-uudistukseen liittyvistä kiistoista huolimatta.

Lääkekehityskeskuksen edistäjä 7. Jukka Westermarck

Turun yliopiston syöpäbiologian professori. Tuonut rohkeasti esiin terveysalan tutkimusrahoituksen leikkausten vaikutuksia tutkimustyön laatuun ja muistuttanut rahoitusleikkausten riskeistä. Ajaa Suomeen lääkekehityskeskusta.

Keinohaiman rakentaja 8. Lorenzo Sandini

Eksoten sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri. Rohkea kokeilija, joka auttoi vapaa-aikanaan rakentamaan Tee se itse -keinohaiman potilaalleen. On mukana laajassa teknologiayrityksistä ja akateemisesta tutkimuksesta irrallisessa keinohaiman kehittäjien verkostossa.

Valinnanvapauden kokeilija 9. Laura Vuorensola

Ylä-Savon sote-kuntayhtymän alueen valinnanvapauskokeilun projektipäällikkö. Ylä-Savo pääsi sote-valinnanvapauden kokeilualueista ensimmäisenä liikkeelle. Alueen kokeilu on haastanut epäilyt, joiden mukaan valinnanvapaus ei voisi toimia isojen kaupunkien ulkopuolella.

Laaturekisterin äänitorvi 10. Lasse Lehtonen

Husin hallintoylilääkäri, Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori. Edistää ja pitää esillä laaturekistereitä tänä vuonna perustetun kansallisen ohjausryhmän puheenjohtajana. Aktiivinen bloggari. Toimii viran ohella Uudenmaan sote-sopimusjohtamisesta vastaavana hankejohtajana