Turun yliopiston tutkimushankkeessa on tutkittu hyvän työkaveruuden peruspilareita suomalaisessa työelämässä.

Työkaveruuden ilmenemistä ja olomuotoa on käsitelty varsin harvoin akateemisessa tutkimuksessa. Aiempi tutkimus on keskittynyt esimiestyöhön eikä työkavereihin.

Tulosten perusteella työkaveruus rakentuu kolmen pilarin varaan: olen ammattilainen työssäni, toimin yhteisen suunnan mukaisesti ja varmistan työn ja asiakaspalvelun sujuvuuden.

– Hankkeessa tunnistettiin lisäksi myönteistä vuorovaikutusta ilmentäviä työkaveruuden ydinarvoja, joita ovat valoisuus, inhimillisyys, luottamus ja rohkeus, hankkeen johtaja, professori Satu Teerikangas kertoo Turun yliopiston tiedotteessa.

Työkaveruutta mahdollistavat asiantuntijuus, esimiestyö, rekrytointivalinnat, selkeä strateginen suunta ja arvomaailma, hyvä johtaminen ja selkeät prosessit.

Työsuojelurahaston rahoittama Yhteistyön työyhteisö -hanke toteutettiin vuosina 2018–2020. Sen loppuraportti löytyy täältä. Hanke tehtiin Turun kauppakorkeakoulun johtamisen ja organisoinnin oppiaineessa.

Hankkeen päätutkimuskysymys oli: Millaista on työkaveruus suomalaisten palvelualalla toimivien työyhteisöjen arkipäiväisessä toiminnassa?

Tutkimuksen empiirinen aineisto koostui neljässä organisaatiossa kerätyistä haastatteluista, työpajoista ja havainnoinnista.

Tutkimushaastatteluissa nousi esiin se, että ihmiset arvostavat kollegoja, joiden työskentely perustuu ammattiosaamiseen. Asiantuntijan kanssa työnteko on sujuvaa, ja töissä voidaan keskittyä työn tekemiseen.

Haastateltavat korostivat myös työkaverin luotettavuutta. Luotettavan työkaverin kanssa on helppoa, sujuvaa ja mutkatonta tehdä työtä, sillä fokus on työssä.

Ystävyys on työkaveruutta rikastuttava elementti, mutta hyvän ja aktiivisen työkaveruuden kokeminen ei edellytä ystävyyttä.

Tutkijoiden mukaan nykytyöyhteisöissä tulisi siirtyä itseohjautuvuudesta kohti yhteisöohjautuvuutta. Siinä jokaisen työntekijän panos vaikuttaa työhyvinvoinnin edistämiseen ja työyhteisön tuloksellisuuteen.

– Haastamme jokaisen kehittämään aktiivista työkaveruustoimijuutta. Organisaation johto tai työyhteisön esimies ei kykene yksin kannattelemaan kokonaisuuden suoritusta, Teerikangas toteaa tiedotteessa.

Kymmenen vinkkiä

Tutkijat kokosivat hankkeen tulosten pohjalta loppuraporttiin ajatuksia siitä, miten jokainen työyhteisön jäsen voi toimia aktiivisena työkaverina.

1. Omien arvojen mukaisesti työskentely

Pohdi ja tiedosta omat elämänarvosi ja työstä niitä myös arkkipäivän työssäsi. Tuo arvosi arkeesi asti. Keskustele arvoistasi myös työkavereidesi kanssa.

2. Omat ja muiden odotukset

Erota muiden odotukset omistasi ja ole oma itsesi työpaikallasi aitona, läsnä olevana työkaverina. Älä luule tietäväsi muiden odotuksia ja toiveita, vaan kysy ja keskustele. Ole avoin ja rohkea rakentavassa hengessä.

3. Ammattitaito ja sen kehittäminen

Luota omaan ammattitaitoosi ja jaa osaamistasi ja tietouttasi myös muille. Kehitä omaa osaamistasi seuraamalla alasi kehitystä ja uusinta tietämystä alaltasi.

4. Arjen hienovaraiset kohtaamiset

Tervehtiminen, toisten huomioiminen, arkisten kuulumisten kysyminen. Pienillä ja hienovaraisilla eleillä ja asioilla on suuri merkitys työyhteisön hyvinvoinnin kannalta.

5. Kuuntelutaito

Kuuntele työkavereitasi ja arvosta ”pysähtyneitä” hetkiä. Kuuntelutaito ja kyky pysähtyä tähän hetkeen ovat todella tärkeitä ammattitaidon elementtejä nopeatempoisessa työelämässä.

6. Kiitollisuus

Ole kiitollinen työkavereistasi ja työstäsi. Sano kiitos myös ääneen työkaverillesi hyvin tehdystä työstä tai tuesta, jota olet saanut häneltä.

7. Toiveikkuus ja valoisuus

Keskity hyvään, älä vello negatiivisuudessa. Hakeudu positiivisten työkavereiden seuraan. Suhtaudu optimistisesti asioihin ja ole toiveikas työkaveri.

8. Huumori ja haavoittuvuus

Nauru ja pilke silmäkulmassa edistävät terveyttä ja vahvistavat yhteishenkeä. Toisaalta omien heikkouksien näkyväksi tuominen, niiden jakaminen ja rakentava käsittely voi lujittaa kokemusta hyvästä työkaveruudesta.

9. Empatia ja erilaisuuden arvostaminen

Osoita myötätuntoa työkavereitasi kohtaan arjen hetkissä. Kunnioita jokaisen työkaverin ainutlaatuisuutta ja anna heille oma tilansa tehdä työnsä omalla tavallaan.

10. Palautuminen

Pidä huolta palautumisestasi ja ole armollinen itsellesi ja työkavereillesi. Tiedosta ja kiinnitä huomiota palautumiseen työstä ja kysy myös työkaveriltasi, miten hän palautuu ja sujuuko se hyvin.