Elämmekö totuuden jälkeistä aikaa? Voiko tieteeseen vielä luottaa?

Näitä asioita Helsingin yliopiston sisätautiopin professori Kimmo Kontula puntaroi jäähyväisluentonsa tunnelmissa lääketieteellisen tiedekunnan verkkosivuilla julkaistussa haastattelussa.

Kontula pitää asiantuntijoiden vähättelyä ja vaihtoehtoisia totuuksia huolestuttavina ilmiöinä, mutta ei näe niiden horjuttavan tieteen luotettavuutta.

– Todelliset uhat tieteen luotettavuudelle nousevat tiedeyhteisön sisältä, Kontula toteaa jutussa.

Kontula myös ruotii haastattelussa tiedeyhteisön käytäntöjä ja toimintamalleja, joista voi olla uhkaa tieteen luotettavuudelle.

Yksi tällainen kysymys on yllättäen vertaisarviointijärjestelmä, jonka tarkoitus on juuri taata julkaistun tutkimustiedon luotettavuus ja karsia pois virheellinen ja vilpillinen tutkimus. Toinen ongelmallinen kysymys on Kontulan mukaan tutkimusten toistettavuusongelma.

Ongelmien taustalta Kontula löytää monia mahdollisia tekijöitä, kuten puutteellinen tutkijakoulutus ja kova kilpailu tutkimusrahoista. Kontula on leikillään ehdottanut tutkijoille lääkäreiden Hippokrateen valaa vastaavaa Einsteinin valaa. Siinä sitouduttaisiin tieteen eettisyyteen.

Kaikesta huolimatta professori päättelee, että tieteeseen voi edelleen luottaa. Tiede korjaa lopulta itse itsensä, hakee ratkaisut sitä nyt riivaaviin ongelmiin.

– Vuosien saatossa väärä tieto karsiutuu pois ja jäljelle jää totuus, Kontula sanoo haastattelussa.