Tänään maanantaina voimaan tullut tartuntatautilaki mahdollistaa entistä ankarampien rajoitusten käyttöönoton.

Se merkitsee esimerkiksi punttisalien ja muiden liikuntatilojen, kylpylöiden, kauppakeskusten oleskelutilojen ja esimerkiksi julkisten saunojen sulkemista. Päätöksen saa tehdä enintään kahdeksi viikoksi kerrallaan.

Kauppakeskuksissa vaikutus on pieni, sillä viranomaiset eivät saa sulkea pääsyä kauppoihin.

Päätös tiukempien rajoitusten käyttöönotosta voi tulla hyvinkin pian. Lain tiukimman tason käyttöönotto edellyttää, että aiemmat toimet eivät ole tehonneet.

Sen lisäksi on kolme selkeää kriteeriä:

1. Ilmaantuvuuden tulee olla 14 vuorokauden aikana yli 50 tapausta sataatuhatta asukasta kohti.

2. Kunnan tai sairaanhoitopiirin alueella todetaan tautiryppäitä, joiden tartuntaketjuja ei pystytä luotettavasti jäljittämään.

3. Asiantuntijat arvioivat, että epidemia johtaa sairaanhoitopiirin sairaala- ja tehohoidon tarpeen merkittävään kasvuun tai muuhun sotejärjestelmän kuormittumiseen.

Kriteerit 1 ja 2 täyttyvät kiistatta jo nyt. Kriteeri 3 näyttää sekin täyttyvän.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tehohoidosta vastaavan ylilääkärin, Ville Pettilän mukaan tehohoidon tarve kasvaa merkittävästi lähiviikkoina.

– Variantit yleistyvät Hus-alueella voimakkaasti. Britanniasta saadun tiedon perusteella variantteihin liittyy noin 40 prosenttia suurempi tehohoidon tarve. Täten on todennäköistä, että tehohoidon tarve tulee lisääntymään nykyisestä merkittävästi tulevien 2-6 viikon aikana, Pettilä sanoo.

Hänen mukaan apua ei voi odottaa rokotteista.

– Rokotusten nykymäärällä tuskin on merkittävää vaikutusta vielä –  tilanne on todennäköisesti parempi kesällä tai syksyllä 2021.

Rokotteet vähentävät tehokkaasti sairastumista, mutta Uudellamaalla rokotettuja on vain noin viisi prosenttia väestöstä.

Määräyksen tartuntatautilain käyttöönotosta voi antaa kunnallinen viranomainen tai aluehallintovirasto.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja useat muut tahot ovat jo vaatineet tiukempia toimia.

On mahdollista, että ennen tiukimmalle tasolle siirtymistä aluehallintovirasto tai yksittäiset kunnat antavat vielä uusia rajoituksia ja odottavat niiden vaikutusta. Epidemian ja erityisesti muuntoviruksen etenevät kuitenkin nyt varsin nopeasti.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) kertoo Twitterissä, että kiristyksiä on tulossa. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kokoontuu huomenna.

Lisäys klo 16:03. Lisätty tieto Jan Vapaavuoren tviitistä.

Juttuun tehty korjaus. Tartuntatautilain käytön ehtojen listaan lisätty tietoa tartuntojen jäljittämisestä. Poistettu listasta kohta, joka viittaa aiempien toimenpiteiden tehoon.