Turun yliopistollisessa sairaalassa (Tyks) on huomattu, että koronapelon vuoksi hoitoon hakeudutaan liian myöhään. Sairaala haluaa hälventää koronan aiheuttamaa turhaa pelkoa.

”Koronaviruspotilaita hoidetaan Tyksin sairaaloissa turvallisesti vain heille rajatuissa tiloissa, eivätkä sairastuneet aiheuta tartuntariskiä muille potilaille tai hoitohenkilökunnalle”, kerrotaan Tyksin tiedotteessa.

Suomessa on tehty runsaasti toimia, joilla koronavirusepidemian laajenemista on pyritty rajoittamaan. Toimien tarkoitus on ollut varmistaa, että sairaaloissa on riittävästi resursseja siinäkin vaiheessa, kun potilasmäärän arvioidaan olevan suurin. Tehdyt toimet ovat toimineet hyvin, ja niiden ansiosta tilanne on Varsinais-Suomessa pysynyt rauhallisena.

– Varsinaissuomalaiset ovat noudattaneet ohjeistusta ja ei-kiireelliseen hoitoon hakeutumista on siirretty tuonnemmaksi. Potilaat ovat ymmärtäneet hyvin, miksi jo sovittuja palveluita on peruttu, Tyksin sairaalanjohtaja Petri Virolainen kertoo tiedotteessa.

– Julkisuudessa käytävä keskustelu viruksen etenemisestä, suojien puutteesta ja teho-osastopaikkojen riittävyydestä on kuitenkin aiheuttanut huolta sairaalahoidon turvallisuudesta. Valitettavasti hoitoon on jätetty hakeutumasta myös sellaisissa tilanteissa, joissa niin ei olisi pitänyt tehdä, hän jatkaa.

Hoitoa ei kaikissa tapauksissa ole mahdollista siirtää pitkiä jaksoja ilman merkittävää haittaa potilaan terveydelle.

– Olisi hyvä hoitaa sairauksia nyt, kun tilanne epidemian suhteen on vielä rauhallinen, Virolainen painottaa.

Tyks Akuutin toimitusjohtaja Sirpa Rantanen kertoo, että potilaiden määrä on kaikissa Tyks Akuutin toimipisteissä vähentynyt huomattavasti koronaepidemian aikana. Potilaiden viivyttely hoitoon saapumisessa onkin näkynyt Tyksin sairaaloissa monella tavalla.

– Kardiologin arvioon on koronaepidemian seurauksena hakeutunut noin 30 prosenttia vähemmän potilaita kuin normaaliaikana. Lisäksi pallolaajennuksella hoidettujen sydäninfarktien määrä on laskenut 23 prosenttia, kertoo Tyks sydänkeskuksen ylilääkäri Heikki Ukkonen tiedotteessa.

Jos potilas epäröi saapua hoitoon, oikean diagnoosin saaminen viivästyy. Onkin todennäköistä ettei kaikkia vakavia sairauksia kyetä tällöin diagnosoimaan ajoissa.

– Jo nyt aivoverenkierron häiriön aiheuttamaa halvausoiretta ei hoidon viivästymisen vuoksi voitu hoitaa liuotushoidoin, ja silmän rappeumasairauden hoidon laiminlyönti johtaa pysyvään näön heikkenemiseen, Virolainen luettelee huolestuneena.

– Tämä on erittäin huolestuttavaa. Viive hoitoon saapumisessa lisää aina riskiä tehohoidon tarpeeseen ja potilaalle aiheutuvaan pysyvään haittaan, Ukkonen summaa.

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.