Tarkastusvälit aikuisten hammashoidossa

Viime viikon Mediuutisissa (39/2017) käsiteltiin terveydenhuollon turhia käyntejä.

Jutussa pohdittiin myös tällaisten käyntien rajaamista asiamaksujen avulla, mitä ei kuitenkaan pidetä hyvänä toimintatapana. Haastateltu STM:n osastopäällikkö Kirsi Varhila nosti sen sijaan esimerkiksi hammashoidon tarkastusvälit: ”Kun hampaat on hoidettu terveiksi, usein yksityinen hammaslääkäri kehottaa tulemaan tarkastukseen ensi vuonna, mutta julkisen puolen lääkäri vasta 2–3 vuoden kuluttua”.

On totta, että tällä hetkellä yksityisessä hammashoidossa aikuisille tehdään määräaikaistutkimuksia tiuhemmin kuin julkisessa.

Osin tämä johtuu potilaiden ikärakenteesta – yksityisvastaanotoilla käy keskimäärin iäkkäämpää väestöä, jolla on yleensä paljon paikatut suut ja sitä kautta hoidon tarvetta. Tavanomainen käyntiväli siellä on vuosittain tai joka toinen vuosi, jolloin välivuoden tarkastuksen saattaa tehdä suuhygienisti.

Terveyskeskuksissa on paikoin enemmän potilaita kuin pystytään asianmukaisesti hoitamaan, eivätkä hoitovälit ole aina jonojen paineessa määräytyneet hyvän hoidon edellytysten mukaisesti. Tärkeää onkin määritellä riski yksilökohtaisesti.

Jos yksityisellä puolella pystyttäisiin turvallisesti osalla potilaista pidentämään kutsuväliä, niin terveyskeskuksissa tulisi pikemminkin kutsua riskipotilaita useammin hoitoon.

Todettakoon, että missään maailmassa ei suositella yli kahden vuoden kutsuvälejä. Englannin NHS ja Tanskan lääkintöhallitus suosittelevat suuremman riskin potilaille yhden vuoden tai lyhyempiä kutsuvälejä ja matalamman riskin potilaille korkeintaan kahden vuoden kutsuvälejä.

Suomessa käydään harvemmin hammashoidossa kuin muissa Pohjoismaissa, ja täällä on huonompi suun terveys.

Oikean kutsuvälin määrittäminen on tasapainoilua tarkastuksesta koituvien kustannusten ja sen suhteen, että vauriot ja kustannukset eivät odotellessa kasva.

Säännöllisyydellä ja potilaalle lähetettävällä kutsulla on myös hoitosuhdetta ja omahoitoa tukeva vaikutus.

Matti PöyryToiminnanjohtaja, HLTSuomen Hammaslääkäriliitto