Kolme kokoomuksen kansanedustajaa esitti perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd) syyskuussa kirjallisen kysymyksen, jossa he halusivat muun muassa tietää, onko lääkärihelikopterihankinnasta tehty oikeudellista, toiminnallista ja taloudellista riskikartoitusta, ja jos on, niin miten se on vaikuttanut hankintaprosessiin.

Lääkärihelikopteri Finnhemsin osakekanta siirtyi maaliskuussa viideltä sairaanhoitopiiriltä valtion omistukseen. Kokoomuslaiset halusivat tietää, miksi toiminnan valtiollistamista puoltavia laskelmia ei ole avattu julkisuuteen.

Kansanedustajat Mia Laiho, Pauli Kiuru ja Paula Risikko olivat suivaantuneet muutamaa päivää aikaisemmin julkistetusta yrityskaupasta, jossa valtion omistama lääkärihelikopteriyritys Finnhems oli aikeissa ostaa Helsinki-Vantaan, Turun ja Tampereen tukikohtien lentotoiminnasta vastaavan Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab:n (SHT:n).

– Onko 18. syyskuuta tehdyn yrityskaupan myötä helikoptereita riittävästi lääkintähelikopteritoiminnan toteuttamiseen ja mihin perustuu päätös jättää Finnhemsin ja SHT:n välistä kauppaa koskeva kauppahinta julkistamatta? he kysyivät pohtien muun muassa myös, onkohan yrityskaupan yhteydessä huomioitu kilpailutus hankintalain mukaisesti.

– Aikooko hallitus julkistaa talouspoliittisen ministerivaliokunnan muistiot? Ja jos on arvioitu, etteivät yrityskaupan hinta ja muistiot ole julkista tietoa, niin mihin lakipykälään salaaminen perustuu?

Viime perjantain täysistunnossa ilmoitettiin ministeri Kiurun antaneen vastauksen näihin ja muutamiin muihin samassa yhteydessä esitettyihin kysymyksiin saapuneen.

Finnhemsin valtiolle siirtymisen järjestely vastaa Kiurun mukaan niitä linjauksia, jotka talouspoliittinen ministerivaliokunta on tehnyt ensihoidon ilmailupalvelun omasta tuotannosta keväällä 2019 ja syksyllä 2019

– Finnhems Oy:n hallitus on valmistellut kaupan ja sen ehdot siten, että kaikki kustannuserät ja järjestelyt ovat läpinäkyviä ja markkinaehtoisia, Kiuru vastasi.

Muut järjestelyt voidaan hänen arvionsa mukaan toteuttaa talousarvion ja kahden lisätalousarvion aikana sovitulla rahoituksella, mutta tulevat lentotoiminnan siirrot Kuopion, Oulun ja Rovaniemen tukikohdissa edellyttävät lisälaskelmia.

– Laskelmat ja mahdolliset talousarvioehdotukset tulevat julkisiksi julkisuuslain 6 §:n mukaisesti, Kiuru sanoo.

Sen sijaan myyjäyhtiön ja ostajayhtiön kauppakirjaan ja Finnhemsin toiminnan kustannuksia sisältäviin laskelmiin sovelletaan Kiurun mukaa julkisuuslain kohtaa, jonka mukaan yksityisiä liikesalaisuuksia sisältävää asiakirjaa ei saa näyttää eikä antaa sivullisten luettavaksi.

*

Kansanedustajien kirjallinen kysymys: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KK_673+2020.pdf

Ministeri Krista Kiuru vastaus: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_673+2020.pdf

*