Yli 70-vuotiaiden tapaturmaisesti aiheutuneet aivovammat ovat lisääntyneet Suomessa merkittävästi, selviää juuri julkaistusta tutkimuksesta. Aivovammat ovat yleistyneet etenkin iäkkäillä naisilla.

Aivovammat johtavat iäkkäillä naisilla miehiä useammin aivoleikkaukseen. Lisäksi aivovammasta johtuva kuolleisuus on pysynyt naisilla yhtä suurena kuin ennen, kun se miehillä on puolestaan alentunut.

Vaikka iäkkäiden aivovammat ovat lisääntyneet, kuolleisuus aivovammoihin on pysynyt väestötasolla tasaisena. Aivovamma aiheutuu länsimaissa yleisimmin kaatumisesta.

– Aivovammat näyttävät johtavan iäkkäillä naisilla useammin vakavampiin seurauksiin kuin saman ikäisillä miehillä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että maassamme pitää ryhtyä toimenpiteisiin iäkkäiden aivovammojen ehkäisemiseksi sanoo tutkimusta johtanut dosentti Jussi Posti tiedotteessa.

Tutkimuksessa selvitettiin sairaalahoitoon johtaneiden aivovammojen ja aivovammasta johtuvien kuolemantapausten väestötason muutoksia. Samalla tutkittiin myös aivovamman vuoksi tehtyjen aivoleikkausten määriä.

Tutkimuksen tarkasteluaikana vuosina 2004–2014 joutui Suomessa aivovamman vuoksi sairaalahoitoon 25 259 yli 70-vuotiasta, joista 4 988 menehtyi aivovamman vuoksi. Yli 70-vuotiaiden ikäryhmässä tehtiin 4 979 aivoleikkausta aivovammojen vuoksi.

Iäkkäät ovat nopeimmin kasvava väestöryhmä maailmassa.

– Tämä muutos on erityisen voimakas Pohjoismaissa, joissa lähes neljännes väestöstä on yli 65-vuotiaita. Muutos tulee eittämättä vaikuttamaan hyvinvointivaltion malliin, ja sillä tulee olemaan merkittävä vaikutus terveydenhuoltojärjestelmäämme, Posti sanoo.

– Vaikka Suomi on johtavia maita aivovammojen ilmaantuvuudessa sekä niiden aiheuttamissa kuolemantapauksissa, maassamme aivovammojen aiheuttama sairaalakuolleisuus on iäkkäillä huomattavasti alhaisempaa kuin esimerkiksi Hollannissa ja Kreikassa, joissa asiaa on myös tutkittu, Posti jatkaa.

Tutkimusartikkeli julkaistiin 5.3. Age and Ageing -lehdessä.

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.