Tänään julkistettava Kansallinen TULE-ohjelma Kohti tuki- ja liikuntaelinterveyttä edistävää yhteiskuntaa kokoaa keinoja tule-terveyden edistämiseksi sekä valtakunnallisesti, alueellisesti että kunnissa.

Meillä ei ole jatkossa varaa lisääntyviin työkyvyttömyyseläkkeisiin eikä menetettyihin veroeuroihin.

Ohjelman on koonnut Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry monialaisen ohjausryhmän viitoittamana. Ohjausryhmätyöhön on osallistunut asiantuntijoita niin tutkimuksen, terveyden edistämisen, kliinisen työn kuin järjestötoiminnankin aloilta muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL), Työterveyslaitokselta, Suomen Kivuntutkimusyhdistyksestä, terveydenhuollon ammattilaisten yhdistyksistä sekä tule-terveyttä edistävistä järjestöistä.

– Suomen väestön ikääntyessä Euroopan nopeinta vauhtia on välttämätöntä ottaa tuki- ja liikuntaelinterveys vakavasti. Meillä ei ole jatkossa varaa lisääntyviin työkyvyttömyyseläkkeisiin eikä menetettyihin veroeuroihin, Tuki- ja liikuntaelinliiton toiminnanjohtaja Marja Kinnunen sanoo tiedotteessa.

50 000 asukkaan kunnassa pelkästään tekonivelleikkausten kustannus voi olla vuositasolla neljä miljoonaa euroa.

– Tehokkaita keinoja tule-terveyden säilyttämiseen, parantamiseen ja ennaltaehkäisyyn on olemassa. Ikääntyvä väestö tarvitsee fiksusti suunniteltuja arjen elinympäristöjä, jotka kannustavat tekemään ja liikkumaan. Tule-terveyden ongelmat on tunnistettava varhain ja tarjottava sairastuneille tilanteeseen sopivat, toimivat hoitopolut ja riittävää kuntoutusta.

Kinnusen mukaan työ on aloitettava heti ja sitä on tehtävä suunnitelmallisesti ja hyvässä yhteistyössä yli sektorirajojen.

Tuki- ja liikuntaelinongelmien on todettu lisäävän riskiä sairastua muihin kansantauteihin kuten masennukseen ja sydän- ja verisuonitauteihin. Liikunta- ja toimintakyvyn heikkeneminen tuottaa sairastuneille usein myös yksinäisyyttä ja syrjään jäämistä yhteiskunnan toiminnasta.

Vuonna 2019 uusista työkyvyttömyyseläkkeistä 31 prosenttia johtui suoraan tuki- ja liikuntaelinsairauksista. Kela korvaa vuosittain 4,2 miljoonaa tule-ongelmiin liittyvää sairauspäivää.

Yli 50-vuotiaista naisista joka viidennelle tehdään polven teko-nivelleikkaus. On laskettu, että 50 000 asukkaan kunnassa pelkästään tekonivelleikkausten kustannus voi olla vuositasolla neljä miljoonaa euroa.