Tampereen korkeakouluyhteisö on saanut Business Finlandilta liki 300 000 euroa tutkimukseen, jolla Tampereen yliopisto ja joukko yrityksiä selvittää koronaviruksen leviämistä ja ehkäisyä sisätiloissa.

Nyt elokuussa alkava Licence to Breathe-tutkimushanke kestää puoli vuotta. Se tuo yhteen insinöörit, lääkärit ja yritykset.

Hankkeen johtaja on Tampereen yliopiston rakennustekniikan yksikön talotekniikan teollisuusprofessori (industry professor) Piia Sormunen.

– Tämänhetkisen tiedon mukaan koronavirus leviää pääasiassa ilmavirtausten mukana huoneilmassa. Esimerkiksi yskäisyn aiheuttama aerosolipilvi voi leijailla huonetilassa hengityskorkeudella pitkään. On myös oletettavaa, että virus voi levitä ilmanvaihtojärjestelmän kautta huoneesta toiseen, Sormunen sanoo tiedotteessa.

Keväällä julkaistun tutkimuksen mukaan koronavirus voi säilyä tartuttavana muovipinnoilla jopa kolme vuorokautta, teräspinnoilla kaksi vuorokautta. Kuparipinnoilla infektiivistä virusta ei löytynyt enää neljän tunnin jälkeen.

– Pintojen säännöllisellä desinfioinnilla voidaan hillitä viruksen leviämistä. Ongelmaksi kuitenkin muodostuu, että useimpia tavallisesti käytössä olevia pintamateriaaleja ei ole suunniteltu kestämään toistuvaa ja voimakasta kemikaalialtistusta, Sormunen sanoo.

On tärkeää yhdistää lääke- ja biotieteelliset tulokset talotekniikan ja kiinteistöalan tutkimukseen.

Tutkimushanke selvittää esimerkiksi koronaviruksen leviämistä sisätiloissa pinnoilla ja ilmanvaihdon kautta. Lisäksi tutkimusryhmä tarkastelee rakennusten taloteknistä toteutusta, ihmisten käyttäytymistä eri toimintaympäristöissä sekä kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden mahdollisuuksia.

–  Tutkimustietoa niin viruksen käyttäytymisestä sisäilmaolosuhteissa kuin teknologisista ratkaisuista tähän liittyen syntyy nyt nopealla tahdilla. Tutkimustulosten tieteelliset perusteet voivat kuitenkin olla osin heikkoja ja tulokset eivät ole suoraan implementoitavissa teknologiayritysten TKI-toimintaan ja sitä kautta eri toimintaympäristöihin, Sormunen sanoo.

Tutkimusryhmä koostuu rakennetun ympäristön ja lääketieteen tiedekunnan sekä TAMK:n tutkijoista.

Mukana on lääketieteen, biotieteiden, virtaustekniikan, aerosolifysiikan, talotekniikan ja kiinteistöalan asiantuntijoita.

Hankkeeseen osallistuu 24 suomalaista laboratorio- ja teknologiayritystä, ohjelmistotoimittajaa sekä terveys-, rakennus- ja kiinteistöalan toimijaa. Yritykset tunnistavat hankkeen aikana tutkimuskysymyksiä, joiden tuloksia ne voivat hyödyntää omassa liiketoiminnassaan.

– On tärkeää yhdistää lääke- ja biotieteelliset tulokset talotekniikan ja kiinteistöalan tutkimukseen, jotta voimme luoda uusia ja innovatiivisia tuotteita, palveluja ja ratkaisuja viruksen leviämisen estämiseksi ja tukahduttamiseksi globaalisti, Sormunen sanoo.

Hankkeelle pystytetään digitaalinen ja reaaliaikainen tilannehuone, joka mahdollistaa jatkuvan vuorovaikutuksen tutkimusryhmän ja kumppaneiden kanssa. Tilannehuoneen avulla yritykset voivat esimerkiksi nostaa esiin tutkimuskysymyksiä. Tutkijat voivat puolestaan jakaa kumppaneille uusinta tutkimustietoa maailmalta.