Uudistuksen tavoitteena on muun muassa vahvistaa mielenterveyden peruspalveluita sekä parantaa niiden laatua ja saatavuutta. Kun avo- ja sairaalahoito yhdistetään samaan organisaatioon, hoitoketjusta tulee selkeämpi ja asiakkaat pääsevät helpommin siirtymään tarpeensa mukaan oikeaan paikkaan, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tiedotteessa todetaan.

Tampereen kaupungin vastuulla olleiden asiakkaiden hoitosuhteet hoitavaan työntekijään säilyvät yhdistymisessä pääsääntöisesti ennallaan. Potilastiedot siirtyvät turvallisesti Taysin tietojärjestelmään.

Suurin osa palveluista järjestetään vuoden alussakin nykyisissä toimipisteissä. Kokonaan uutena toimipisteenä otetaan kuitenkin käyttöön Hallituskatu 14–16 Tampereen keskustassa. Sinne siirtyy palveluja kaupungin Sarviksen toimipisteestä. Joidenkin yksiköiden nimet muuttuvat yhdistymisen vuoksi.

Taysin vastuulle siirtyy vain aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluja. Kaupungin terveysasemilla on jatkossakin perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdetyötiimit, jotka tarjoavat perustason palvelua terveysasemilla. Esimerkiksi lievät masennukset hoidetaan kaupungin terveysasemilla.

Tampereen kaupungille jäävät edelleen muun muassa nuorisopsykiatrian palvelut sekä perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdetiimit, psykogeriatrian osastot U1 ja U2, selviämis- ja katkaisuhoitoasema Selkis, asumispäivystys ja tukiasumisen yksikkö Tastu, päihtyneiden päivätoimintakeskus Huoltsu sekä kotiin suunnattu tuki mielenterveys- ja päihdeasiakkaille eli Konsti.