Hus on kehittämässä turvallista tietojen siirtoa diabeteslapsen sokeriarvojen seurantalaitteesta vanhemmille ja sairaalaan. Hanke toteutetaan yhteistyössä Sitran ja laajan yhteistyökumppaneiden verkoston kanssa.

Suomessa sairastuu vuosittain noin 500 lasta tyypin 1 diabetekseen. Heistä noin 150 asuu Husin alueella.

Perheiden on mahdollista seurata lapsen verensokerin tasoa ihonalaisella glukoosisensoroinnilla. Sen avulla vanhemmat voivat seurata lapsensa tilannetta jatkuvasti ilman verinäytteiden ottamista sormesta. Sokeriarvon voi lukea ihon pinnalta lukulaitteella tai etänä esimerkiksi älykellon avulla.

Ongelmana on, että tiedot eivät välity terveydenhuollon toimijoille.

– Pitääkseen lapsen verensokerin mahdollisimman turvallisella tasolla, perhe joutuu tekemään päivän aikana useita hoitopäätöksiä, osastonylilääkäri Päivi Miettinen Husin Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksiköstä toteaa sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

Potilaan hoidon ja seurannan kannalta on hyvä, että potilaan tiedot ovat lääkärillä mahdollisimman nopeasti. Siksi nyt alussa olevan hankkeen tavoitteena on saada aikaan järjestelmä, jonka avulla tiedot lapsen hoitolaitteista, glukoosisensorista ja insuliinipumpusta, saadaan helposti ja tietoturvallisesti siirrettyä niille tahoille, joille perhe haluaa antaa luvan tietojen seurantaan – esimerkiksi siis sairaalalle.

Järjestelmään on tarkoitusta rakentaa lupaprosessi, jolla varmistetaan tiedon turvallinen välitys.