Tampereen ja Jyväskylän yliopistoissa käynnissä oleva tutkimus osoittaa, että suomalaisessa työelämässä työn tehostamisvaatimukset ovat moninaistuneet ja riskit työhyvinvoinnille kasvaneet.

– Tehostamisvaatimukset työntekijä kokee työn intensiivistymisenä, joka näkyy työtahdin kiristymisenä, lisääntyvinä oppimisvaatimuksina sekä kasvaneina odotuksina työntekijöiden itseohjautuvuuteen. Sekä työtehtäviä että koko työuraa on suunniteltava ja hallittava entistä itsenäisemmin kiireessä, jossa uutta pitää oppia koko ajan, kertoo Tampereen yliopiston psykologian professori Saija Mauno tiedotteessa.

Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen Työn intensifikaatio ja sen hallinta itsesäätelyn voimavarojen avulla -tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemia ja sitä johtavat Mauno sekä psykologian professori Taru Feldt Jyväskylän yliopistosta.

Tähän mennessä tutkimukseen on osallistunut yli 7000 suomalaista työntekijää eri ammattialoilta.

Hankkeen tulokset osoittivat, että työ on intensiivistynyt monella tapaa varsinkin tietotöissä, kuten opetus- ja tutkimustyössä. Toisaalta työtahdin kiristymistä koetaan melko paljon alalla kuin alalla, johtajat mukaan lukien.

– Huolestuttavaa on, että samat työntekijät kokevat työn intensiivistyneen monella tavalla, jolloin työntekijää kuormittavat yhtäaikaisesti kiristynyt työtahti, oppimisvaatimukset sekä itseohjautuvuus. Työn monimuotoinen intensiivistyminen ja sen riskit kasautuvat pitkälti samoille työntekijöille, Feldt kertoo tiedotteessa.

Tulokset osoittivat, että työn intensiivistymisen kasautuminen lisäsi selvästi riskiä työuupumukseen. Työn intensiivistyminen ei kuitenkaan aina ole vain haitallista.

– Kohtuulliset oppimisvaatimukset työssä lisäsivät työn kokemista merkityksellisenä. Toisaalta merkityksellisyys kärsii, jos oppimisvaatimukset kasvoivat kohtuuttomasti, Mauno täsmentää.

Professorit varoittavat kuitenkin organisaatioita halusta tehostaa työtä. Yhä useammin tehostuminen saavutetaan teknologian avulla.

– Tässä tehostamisessa piilee hyvinvointiriskejä, jotka on hyvä tiedostaa.