Uuden Suomesta viikko sitten raportoidun Fin-796H-koronavariantin sekvensointitutkimuksessa on varmistunut, että kyseessä on uniikki maailmalla aiemmin tunnistamaton SARS-CoV-2-viruksen variantti.

Fin-796H poikkeaa kaikista aiemmista varianteista vähintään 15 eri kohdassa viruksen perimää eli genomia.

– Näin suurta määrää muutoksia ei synny hetkessä, joten voidaan olettaa, että variantti on kehittynyt pidempään jossain muualla kuin Suomessa. Muualta tätä varianttia ei kuitenkaan ole raportoitu, ja siten on mahdollista, että variantin alkuperä on alueella, jolla virusten perimän sekvensointia tehdään vähän tai ei lainkaan, Biotekniikan instituutin sekvensointiyksiköstä vastaava tutkimusjohtaja Petri Auvinen kertoo tiedotteessa.

Potilaita, joilta Fin-796H-variantti on sekvensoimalla varmistettu, on tällä hetkellä kaksi. Kummatkin tartunnat ovat samasta tartuntaketjusta Suomessa.

Samaan tartuntaketjuun liittyy lisäksi neljä muuta potilasta, joilla diagnoosi on varmistettu PCR-menetelmällä. Siten varianttia on todennäköisesti kahden varmistetun lisäksi ainakin neljällä muulla potilaalla.

Suomessa koronavirusdiagnostiikassa käytetään PCR-testejä, joissa tunnistetaan kaksi tai kolme aluetta viruksen genomista. Ainakin kahdessa kaupallisessa PCR-koronavirustestissä Fin-796H-variantti ei tunnistu kuin yhdeltä tunnistusalueelta, koska Fin-796H-variantissa on tunnistamisen estävä mutaatio toisella tunnistusalueella. Tällöin Fin-796H:n tunnistaminen jää yhden alueen tunnistamisen varaan.

Lisää riskiä, että jossain päin maailmaa tää variantti pääsisi vaivihkaa leviämään.

Havainto on merkittävä, koska ajan mittaan on mahdollista, että viruksen edelleen muuntuessa toiseenkin tunnistusalueeseen tulee mutaatio, jolloin PCR-testit eivät tunnista virusta ollenkaan.

– Nyt kun tämä riski on havaittu, PCR-testejä pystytään kehittämään sellaisiksi, että ne toimivat jatkossakin luotettavasti. Variantti kuitenkin lisää riskiä, että jossain päin maailmaa tämä variantti pääsisi vaivihkaa leviämään ilman että paikalliset testit sitä havaitsisivat, Vita Laboratorioiden kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, dosentti Sakari Jokiranta kertoo.

Variantin genomi on toimitettu kansainväliseen GISAID-genomitietokantaan. Lisäksi Vita ja Biotekniikan instituutti ovat toimittaneet sekvensointituloksensa, muut varianttiin liittyvät tiedot ja varianttia sisältävän potilasnäytteen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.

Vita on myös välittänyt tiedot Fin-796H-tartunnoista asianomaisten pääkaupunkiseudun kuntien tartuntatautilääkäreille sekä Husille viranomaistyönä tehtävää tartunnanjäljitystä varten.

LUE LISÄÄ: