Tampereen yliopiston tutkijat alkavat kehittää epilepsian hoitoa matemaattisten ja laskennallisten menetelmien avulla.

Menetelmillä tutkijat paikantavat aivojen epileptisiä alueita ja kehitettävät aivostimulaatiohoitoja eurooppalaisten tutkijoiden kanssa.

– Tavoitteenamme on parantaa aivojen epilepsiapesäkkeen paikannustarkkuutta, jotta potilaille voidaan tarjota räätälöityä hoitoa, kertoo Sampsa Pursiainen tiedotteessa. Hän on tamperelaisen tutkijaryhmän johtaja ja tietotekniikan tenure track -professori Tampereen yliopistolla.

Uutena hoitovaihtoehtona tutkijat kehittävät transkraniaalista eli kallonulkopuolista aivostimulaatiomenetelmää, jonka avulla epilepsiakohtausten tiheyttä ja vakavuutta voidaan vähentää, Pursiainen kertoo.

Tamperelaiset ovat mukana Euroopan laajuisessa yhteistyöhankkeessa, Personalised diagnosis and treatment for refractory focal paediatric and adult epilepsy (PerEpi).

Hankkeessa kehitetään personoituja hoitomuotoja epilepsiaan.

Epilepsia on yksi yleisimmistä neurologisista sairauksista sekä aikuisilla että lapsilla. Silti jopa kolmannes potilaista ei saa riittävää apua nykyisistä epilepsialääkkeistä.

Yleisin vaihtoehto lääkehoidolle on leikkaus. Se ei kuitenkaan sovellu vaikeahoitoista epilepsiaa sairastavilla potilaille, joiden epilepsiapesäkettä eli kohtauksia aiheuttavaa aivoaluetta ei kyetä paikantamaan tarpeeksi tarkasti tai sitä ei voida poistaa ilman merkittäviä neurologisia vaurioita.

Hoitomuotoja aikuisten ja lasten vaikeahoitoiseen epilepsiaan kehitetään sekä transkraniaalisen sähköstimulaation että aivosähkökäyrä- ja aivomagneettikäyrämittausten avulla.

– Pyrimme osoittamaan aivostimulaation hyödyt ja vakiinnuttamaan sen mahdollisena hoitovaihtoehtona. Stimulaatiota voitaisiin käyttää muun hoidon tukena tai vaihtoehtona lääke- tai leikkaushoidolle. Tämä auttaisi potilaita, jotka eivät saa riittävää apua lääkkeistä tai saavat niistä vaikeita haittavaikutuksia. Menetelmä antaisi uutta toivoa potilaille, joiden epilepsiapesäke sijaitsee esimerkiksi lähellä aivojen kielialuetta ja joille leikkaus ei tästä syystä sovi, sanoo Frank Neugebauer, yksi ryhmän tutkijoista tiedotteessa.

Hankkeen budjetti on noin 1,1 miljoonaa euroa. Tutkimus käynnistyy heinäkuussa 2021 ja jatkuu kesäkuuhun 2024 asti. Vuoden 2020 rahoitushakuun saapui 188 hakemusta, joista 18 hyväksyttiin.

Hankkeeseen osallistuvat myös Münchenin teknillinen yliopisto Saksasta ja Picardy Jules Vernen yliopisto Ranskasta. PerEpi-hanke on osa eurooppalaista monitieteellistä Personalised Medicine (PerMed) -tutkimusohjelmaa. Se tukee uusien lääkkeiden ja hoitomuotojen tutkimusta. Ohjelmaa rahoittaa eurooppalainen tutkimusalueiden verkosto ERA-NET.