Yli puoli vuotta hoitoa sairaanhoitopiirien sairaaloihin odottaneita oli vuoden 2019 elokuun lopussa 42 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Tämä tarkoittaa 844 potilasta enemmän kuin elokuussa 2018.

Tiedot käyvät ilmi THL:n erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn seurannasta.

Suhteellisesti suurimmat lisäykset kohdistuivat Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson sairaanhoitopiireihin.

Yli puoli vuotta odottaneita on vuosina 2010─2019 ollut enemmän elokuun lopulla vain kerran aiemmin, vuonna 2010.

Myös kolmesta kuuteen kuukautta odottavien määrä on kasvanut. Heitä oli elokuun lopulla 27 459, mikä oli kolme prosenttia eli 3 254 potilasta enemmän kuin edellisvuonna.

Näiden potilaiden lukumäärä ei ole ollut kymmenen viimeisen vuoden aikana kertaakaan elokuun lopussa näin korkea.

THL:n seurantatiedot näyttävät hoitotakuun toteutumisesta erilaista kuvaa, mitä kesäkuussa Valvirasta uutisoitiin:

THL:n mukaan odotusaika sairaanhoitopiirien sairaaloihin on keskimäärin 1–2 kuukautta, mutta alueelliset erot kiireettömään erikoissairaanhoitoon vaihtelevat sairaanhoitopiireittäin

Lyhyin odotusaika oli Itä-Savossa, jossa hoitoon pääsyn mediaani oli 32 vuorokautta.

Pisin odotusaika oli Vaasan sairaanhoitopiirissä, jossa mediaaniaika venyi 68 vuorokauteen.

Erikoissairaanhoidon hoitotakuu edellyttää, että kiireettömässä hoidossa sairaalahoito on aloitettava viimeistään kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteuttamisesta. Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmessa viikossa siitä, kun lääkärin lähete saapuu sairaalaan.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi ilmaiseksi. Klikkaa itsesi tänne .

Lue myös: