Suomen Farmasialiiton ja Apteekkien työnantajaliiton hallitukset hyväksyivät farmaseuttien työehtosopimuksen viime viikolla.

Apteekkeihin saatiin uusi kaksivuotinen työehtosopimus, joka nostaa farmaseuttisen henkilöstön palkkoja voimassaoloaikanaan yhteensä 3,6 prosenttia.

Suomen Farmasialiitto ja Apteekkien työnantajaliitto kertoivat sopimuksen yksityiskohdista tänään.

Farmaseuttien ja proviisorien henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan toukokuun alusta 1,9 prosentin yleiskorotuksella. Ensi vuonna niitä korotetaan toukokuun alusta 0,8 prosentin yleiskorotuksella. Lisäksi palkkojen korottamiseen käytetään ensi vuonna 0,9 prosentin suuruinen apteekkierä.

– Vaikeassa työmarkkinatilanteessa sovitut palkantarkastukset ovat kohtuullinen kompromissi, Farmasialiiton puheenjohtaja Antti Kataja toteaa tiedotteessa.

– Korotusprosentti saatiin kuitenkin neuvoteltua päänavaajaliittoja hieman korkeammaksi.

Positiivista neuvottelutuloksessa oli Katajan mukaan myös se, että alan palkkauksen kehittämistä käsitellään palkkausjärjestelmän uudistamista varten perustetussa työryhmässä.

– Palkkaus vaikuttaa alan vetovoimaisuuteen ja osaavan henkilöstön säilymiseen apteekkityössä.

Jäsenistön tärkeimmäksi toiveeksi neuvotteluille Kataja mainitsee kiky-tunneista luopumisen. Nämä talkoot ovatkin farmaseuttisen henkilöstön osalta ohi. Työehtosopimuksen soveltamisalalla ei ole enää 24 tunnin vuosityöajan pidennystä.

– Työehtosopimuksessamme oli erillinen vuosityöajan pidentämispöytäkirja, jossa oli sovittu vuosittaisen työajan pidentämisestä 24 tunnilla. Se irtisanottiin 27.8.2019 päättymään 31.12.2019.

Työehtosopimukseen sovittiin myös tekstimuutoksia muun muassa koeajasta, arkipyhälyhennyksestä, työkohtaisuuslisästä, vuosilomasta ja sairausajan palkasta.

Paikallisen sopimisen mahdollisuutta lisättiin myös. Säännöllisestä työajasta voi sopia enintään kymmeneksi tunniksi vuorokaudessa, jos työntekijä näin haluaa. Lisäksi voi sopia apteekin tai sivuapteekin hoidon kiinteästä kuukausikorvauksesta.