Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri PPSHP haluaa yhä, että Oulaskankaan sairaalassa lopetettavaksi määrätty synnytystoiminta voisi jatkua.

Sairaanhoitopiirin mukaan Oulaskankaan synnytystoimintaa on uudistettu viime vuoden aikana vastaamaan tämän hetken vaatimuksia.

Tämä käy ilmi sairaanhoitopiiirin maanantaina antamasta vastaselityksestä korkeimmalle hallinto-oikeudelle koskien valitusta Oulaskankaan synnytystoiminnan lopettamista koskevasta päätöksestä.

Selitys on vastaus Valviran hallinto-oikeudelle toimittamaan lausuntoon, jossa todettiin, ettei sairaanhoitopiiri ole esittänyt alkuperäisessä valituksessaan seikkoja, joiden perusteella lopettamispäätöstä pitäisi muuttaa.

PPSHP:n tekemiä tehostustoimenpiteitä on useita. Oulaskankaalla on viime maaliskuusta lähtien toiminut uusi, vastasyntyneiden tehostetun valvonnan yksikkö VaaVila. Tehohoitoa vaativat vastasyntyneet siirretään Oysiin sovitun työnjaon mukaisesti.

Myös henkilökuntaa on lisä- ja täydennyskoulutettu Oysissa. Sairaalan päivystystoimintaa varten on muun muassa resursoitu päivystävä sairaanhoitaja, joka avustaa tarvittaessa tehostetussa valvonnassa yhteistyössä anestesialääkärin ja lastenlääkärin kanssa.

Myös lastenlääkärit osallistuvat Oysin suunnittelemaan ja organisoimaan erikoisalakohtaiseen koulutukseen.

PPSHP on hakenut toukokuussa 2017 sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupaa Oulaskankaan sairaalan synnytysten jatkamiseksi.

Ministeriö käsittelee hakemuksen vasta, kun korkein hallinto-oikeus on antanut asiassa ratkaisunsa lainsäädännön edellyttämien laatu- ja potilasturvallisuusvaatimusten täyttymisestä

Lue lisää aiheesta: Valvira uhkaa keskeyttää Oulaskankaan synnytykset