Euroopan lääkeviraston (EMA) lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) suosittelee, että liialliseen karvankasvuun, akneen ja seborreaan voi käyttää 10 mg tai sitä suurempia päivittäisiä syproteroni-annoksia ainoastaan silloin, kun muut hoitovaihtoehdot, mukaan lukien pienemmät annokset, eivät ole tehonneet riittävästi.

Annos tulee aina pienentää vähitellen pienimpään riittävän tehon antavaan annokseen.

Miesten vahingollisten seksuaalitoimintojen häiriöiden hoidossa valmistetta tulisi käyttää vain, jos muut hoitovaihtoehdot eivät ole sopivia. Uudet käyttösuositukset eivät koske eturauhassyövän hoitoa.

Uudet suositukset perustuvat selvitykseen syproteronin käyttöön liittyvästä meningeooman eli aivokalvokasvaimen riskistä. Riski suurenee käytetyn lääkemäärän kasvaessa ajan myötä. Annoksen suuruudesta ja hoidon kestosta riippuen on kymmentätuhatta käyttäjää kohti todettu 1–10 meningeoomaa.

Lisääntynyttä meningeoomariskiä ei ole todettu pieniannoksisilla syproteroni-hoidoilla, joissa 1 mg tai 2 mg syproteronia on yhdistettynä estrogeeniin ja joita käytetään liiallisen karvankasvun ja aknen hoitoon sekä raskauden ehkäisyyn. Varovaisuussyistä myöskään näitä valmisteita ei kuitenkaan tule käyttää niillä, joilla on tai on aiemmin ollut meningeooma. Tämä käytön vasta-aihe on jo aiemmin ollut suurempiannoksisilla valmisteilla.

Meningeooma on harvinainen aivoja ja selkäydintä ympäröivän aivokalvon kasvain, joka voi sijaintinsa perusteella aiheuttaa vakavia ongelmia. Meningeooman ensioireita voivat olla esimerkiksi häiriöt näössä, kuulossa tai hajuaistissa, päänsärky, muistihäiriöt, neurologiset kohtausoireet tai raajojen heikkous. Jos potilaalla todetaan meningeooma, syproteroni-hoito pitää lopettaa pysyvästi.

Lääkärit saavat tarkempia tietoja asiasta (myyntiluvan haltijoiden tiedote terveydenhuollon ammattilaisille). Potilaiden tulee olla yhteydessä hoitavaan lääkäriin tai apteekkiin, jos asia herättää heissä huolta tai kysymyksiä.

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.

Lue myös: