Osana Itä-Suomen yliopiston, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja lääkeyhtiö MSD:n yhteistyöllä toteutettu kurssi on suunnattu kaikille terveydenhuollon ammattilaisille, ja erityisesti syöpähoitojen kanssa toimiville ja hankinnoista vastaaville asiantuntijoille.

Tavoitteena on, että kurssin suorittamisen jälkeen opiskelijat ymmärtävät vaikuttavuuden merkityksen työympäristössä laajasti ja muun muassa pystyvät hyödyntämään vaikuttavuutta toiminnan arvioinnissa ja päätöksenteossa.

– Kurssi suunniteltiin yhdessä sidosryhmien kanssa ja siihen osallistui asiantuntijoita Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselta ja Jatkuvan oppimisen keskuksesta, MSD:ltä, Kysistä sekä itäisestä ja pohjoisesta syöpäkeskuksesta, Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskuksen suunnittelija Ville Valkonen kertoo tiedotteessa.

Kurssilla käydään vaikuttavuuden kenttää läpi monipuolisesti. Opiskelijat pohtivat esimerkiksi uusien hoitojen käyttöönottoa ja siihen liittyviä haasteita, terveystaloudellista ajattelua, rahoitusmalleja, taloudellista arviointia ja päätöksentekoa vaikuttavuuden viitekehyksessä.

– Syöpätautien uudet lääkehoitoinnovaatiot ovat usein vanhempia menetelmiä tehokkaampia ja paremmin siedettyjä, mutta kalliita. Vaikuttavuuden arvioinnilla pyritään kustannusvaikuttaviin ja oikeudenmukaisiin hoitokäytäntöihin tutkittuun tietoon perustuen, kurssin vastuuopettaja, lääketaloustieteen professori Janne Martikainen Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselta kertoo.

Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa ja se avautuu suoritettavaksi syyskuun alussa. Opiskelu on itsenäistä ja opintojen suorittamisen voi aloittaa 1. syyskuuta jälkeen milloin vain, oman aikataulun mukaisesti.

Mukaan kurssille voi ilmoittautua jo nyt. Opinnot ovat osa Itä-Suomen yliopiston jatkuvan oppimisen koulutustarjontaa ja niiden laajuus on kaksi opintopistettä.