Suomen Lääketieteen Säätiön vuosittainen apurahahaku keräsi 730 hakemusta. Eniten apurahahakemuksia, yhteensä yli neljännes kaikista hakemuksista, tuli viime vuoden tapaan syöpäsairauksiin ja lastentauteihin liittyviin tutkimuksiin. Näiden jälkeen lähes yhtä paljon hakemuksia tuli sydän- ja verisuonitauteihin, neurologisiin sairauksiin sekä naistentauteihin ja synnytykseen liittyen.

On hienoa nähdä, että koronaepidemian tuomista haasteista huolimatta into tutkimuksen tekemiseen ei ole laantunut.

– Apurahahaussa korostuvat vuodesta toiseen suomalaisten terveyden kannalta merkittävimmät uhat kuten syöpäsairaudet ja sydän- ja verisuonitaudit. Se kertoo, että tutkimuksella todella haetaan ratkaisuja meidän kaikkien terveyden edistämiseksi. On hienoa nähdä, että koronaepidemian tuomista haasteista huolimatta into tutkimuksen tekemiseen ei ole laantunut, Suomen Lääketieteen Säätiön puheenjohtaja, professori Oskari Heikinheimo kertoo tiedotteessa.

Aiempaa enemmän hakemuksia tuli terveyden edistämisen ja terveydenhuollon toimintatapoihin sekä mielenterveyteen ja psykiatrisiin sairauksiin liittyen. Koronavirusepidemiaan liittyvään tutkimushankkeeseen rahoitusta haki 15 hakijaa. Sen sijaan neurologisiin sairauksiin liittyvien apurahahakemusten määrä laski viime vuoteen verrattuna.

Tänä vuonna Suomen Lääketieteen Säätiö jakaa perinteisten apurahojen lisäksi 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Tulevaisuuden uhat -apurahoja, jotka on tarkoitettu kokonaan uusiin tutkimusavauksiin, jotka tähtäävät tuleviin terveysuhkiin varautumiseen. Jaettava summa on yhteensä 400 000 euroa.

Tulevaisuuden uhat -apurahaa haki määräaikaan mennessä 23 lääkäritutkijaa. Ajankohtainen tilanne näkyi hakemuksissa: eniten hakemuksia tuli koronavirukseen liittyviin tutkimuksiin. Seuraavaksi eniten hakemuksia tuli syöpäsairauksiin sekä sydän- ja verisuonisairauksiin liittyen.

– Tulevaisuuden uhat -apurahojen tutkimusaiheet olivat monipuolisesti lääketieteen eri aloilta. Hakemuksissa tuli ajankohtaisen koronatutkimuksen lisäksi esiin monia nykyisin kiinnostavia ja paljon puhuttuja tutkimussuuntauksia liittyen tekoälyyn, 3D-tulostukseen, big dataan ja yksilöllisiin syöpähoitoihin. Toisaalta hakijat nostivat esiin myös tulevaisuuden suuria haasteita: rahoitusta haettiin muun muassa lihavuusepidemiaan, alkoholiriippuvuuteen ja masennuksen hoitoon, Heikinheimo kertoo.

Suomen Lääketieteen Säätiön apurahojen saajat julkistetaan marraskuussa 2020.

Lue lisää: