Syöpäpotilaiden vertaisryhmissä on tullut esiin huoli siitä, että joissakin kunnissa saatetaan poiketa THL:n rokotejärjestyksen ohjeistuksesta, tiedottaa Syöpäpotilaat ry.

Esimerkiksi levinnyttä syöpää sairastavat potilaat voivat olla eri pituisilla hoitotauoilla ja jotkut heistä saavat vain hormonaalista lääkitystä. Osa näistä ihmisistä kertoo saaneensa rokotteen ja osalta se on evätty sillä perusteella, että he eivät kuulu riskiryhmään.

On tapauksia, joissa harvinaisia verisyöpiä sairastavat henkilöt ovat joutuneet itse todistamaan riskiryhmään kuulumisensa. Moni syöpähoidoissa käyvä kyselee ohjetta rokotteen ajankohdasta hoitoihin nähden.

Rokotetutkimuksissa ei ole ollut mukana syöpäpotilaita, joilla on alentunut immuunijärjestelmä myös vasta-ainetuotannon suhteen. Tiedetään, että RNA-rokotteen teho on parempi kuin muiden rokotteiden. Siksi syöpäpotilaiden keskuudessa on herännyt keskustelua myös siitä, miksi ei alle 70-vuotiaita aktiivisessa syövän hoidossa olevia rokoteta parhaimman suojan antavalla rokotteella.

Rokotteiden tehosta eri potilasryhmille pitäisi kertoa selkeästi.

”On aina parempi edes sanoa, että asiaa ei tiedetä, kuin olla sanomatta mitään. Haitallisinta on, jos tulee vaikutelma, että rokotetta ei kannata ottaa, koska tarjolla ei ole parasta mahdollista. On erittäin tärkeää kertoa selkeästi valintojen taustoista” tiedotteessa sanotaan.

Tilanne on haastava, koska rokotteita saadaan hitaasti tarpeeseen nähden. Odottamista voidaan helpottaa selkeällä tiedotuksella. Vakavaa sairautta sairastavan ja hänen läheistensä tilanne on erityinen, epätietoisuus rokotteista tulee vielä sairastamisen aiheuttaman kuormittumisen lisäksi. Ihmisten pitäisi helpommin saada tietoa siitä, minkä rokotteen he voivat saada ja mikä on oikea rokottamisen ajankohta. Koronarokottamista koskevaa tiedotusta syöpäpotilaille pitäisi tehdä keskitetyn ohjeistuksen kautta.