Syöpää sairastavien riski saada koronainfektion vaikea muoto on suurentunut ja sen takia syöpäpotilaiden pitää suojata itsensä tartunnalta mahdollisimman hyvin, Syöpäjärjestöistä muistutetaan. Osa syövän hoitoon käytetyistä lääkkeistä heikentää potilaan luontaista puolustuskykyä.

Koronaepidemian aiheuttama lisäriski potilaan terveydelle huomioidaan syövän hoitoa suunniteltaessa. Syövän parantamiseen tähtäävät leikkaukset ja sädehoidot pyritään toteuttamaan normaalisti. Joissain tilanteissa lääkehoidon annostelua voidaan esimerkiksi harventaa tai tauottaa tai valita potilaalle vähemmän riskiä aiheuttavia lääkkeitä, jotta infektion aiheuttamaa vaaraa voitaisiin vähentää. Syöpälääkärit ovat verkostoituneet kansainvälisesti ja vaikka koronainfektio on uusi tauti, on muualta maailmasta ehtinyt jo kertyä tietoa hoitokokemuksista.

Solunsalpaajahoidot, vasta-ainehoidot ja immuno-onkologiset hoidot heikentävät potilaan oman puolustusjärjestelmän toimintaa. Kaikki hoidot eivät ole samanlaisia tässä suhteessa ja syöpälääkäri arvioi syövän lääkehoidon turvallisuutta huolellisesti koronaepidemian aikana. Välttämättömät syöpähoidot toteutetaan myös koronaepidemian aikana. Joissakin hoidoissa voidaan harkita hoidon keventämistä, jos syövän suhteen on saavutettu jo hyvää hoitovastetta.

Riskiä lisäävät erityisesti sellaiset hoidot, jotka heikentävät potilaan oman puolustusjärjestelmän toimintaa merkittävästi. Näitä ovat esimerkiksi leukemia-, lymfooma- ja myeloomapotilaiden raskaat hoidot ja kantasolusiirtohoidot.

Tavanomaisen solunsalpaajahoidon jälkeen puolustusjärjestelmän palautuminen kestää 1-3 kuukautta ja kantasolusiirrosta palautuminen vie 6-12 kuukauden ajan. Aiemmin sairastettu ja parantunut syöpä ei tiettävästi lisää riskiä hankalalle infektiolle.

Useimpien ihmisten, myös syöpää sairastavien, koronainfektiot ovat lieväoireisia.

Kansainvälinen suositus on, että syöpäpotilaiden sairaalakäyntejä pyritään minimoimaan ja sen takia osa käynneistä korvataan puhelinsoitoilla.

Sairaalassa ja sen odotustiloissa kannattaa pitää turvaväliä muihin ihmisiin. Sairaalaan ei epidemia-aikana saisi tulla ulkopuolisia ihmisiä, toisin sanoen omaiset eivät tällä hetkellä voi tulla potilaan mukana sairaalaan. Yksilöllisissä tilanteissa voidaan tehdä poikkeuksia, esimerkiksi jos potilas tarvitsee kuljetusapua käytössä olevan pyörätuolin takia.

Epidemian aikana on erityisen tärkeää muistaa, että syöpäpotilaan pitää ilmoittaa puhelimitse sairaalaan flunssaoireistaan ennen käyntiä ja sopia henkilökunnan kanssa siitä, miten kannattaa toimia.

Syöpäpotilaiden tartuntariskin pienentämiseksi pätevät samat yleisohjeet kuin kaikille muillekin. Tärkeintä on käsien pesu lämpimällä vedellä ja saippualla, käsiä pitää pestä vähintään 20 sekunnin ajan. Kasvojen koskettamista pitää välttää tartuntariskin vähentämiseksi. Julkisilla paikoilla kannattaa pitää vähintään metrin turvaväliä muihin ihmisiin.