Uusien syöpien ilmaantuvuudessa ja syöpäkuolleisuudessa on suuria alueellisia eroja, selviää Suomen Syöpärekisterin uudesta tilastoraportista.

Suomessa todettiin vuonna 2019 kaikkiaan 35 327 uutta syöpää ja 13 085 syöpäkuolemaa. Suomen yleisimmät syövät olivat eturauhassyöpä ja rintasyöpä. Tavallisimmat syöpäkuolemien aiheuttajat miehillä olivat keuhko-, eturauhas- ja suolistosyöpä sekä naisilla rinta-ja keuhkosyöpä.

Uusien syöpien määrässä aluevaihtelu oli yleisesti ottaen suurempaa miehillä. Syöpäilmaantuvuus oli miehillä kunnasta riippuen enimmillään 14 prosenttia pienempi ja pahimmillaan 18 prosenttia suurempi kuin koko maassa. Naisilla vastaavat lukemat olivat 10 prosenttia ja 14 prosenttia .

Syöpäkuolemissa alueellista vaihtelua oli enemmän naisilla. Kuolleisuus naisilla oli kunnasta riippuen enimmillään 12 prosenttia pienempi ja pahimmillaan 22 prosenttia suurempi kuin koko maassa. Miehillä lukemat olivat 7 ja 9 prosenttia .

Syövän alueellisia eroja tarkasteltiin selvittämällä, minkä verran syöpiä tai syöpäkuolemia on todettu eri kunnissa suhteessa asukaslukuun. Ilmaantuvuus- ja kuolleisuuslukuja verrattiin koko maan lukuihin. Vertailussa huomioitiin erot kuntien ikärakenteessa ja tilastollista satunnaisvirhettä pienennettiin olettamalla naapurikuntien ilmaantuvuuslukujen muistuttavan toisiaan. Tarkastelussa oli kaikkien syöpien yhdistelmä ja neljä yleisintä syöpää yksittäin.

Yksittäisiä syöpiä tarkastellessa suurimmat erot uusien syöpien määrässä olivat naisten keuhkosyövässä. Helsingissä, Lapissa ja Ahvenanmaalla todettiin naisten keuhkosyöpiä selvästi muuta maata enemmän.

Helsingissä naisten keuhkosyövän ilmaantuvuus oli lähes kaksinkertainen esimerkiksi Savonlinnaan nähden. Miesten keuhkosyövässä ei yhtä suuria alueellisia eroja ollut havaittavissa.

– Muista yleisistä syövistä naisten rintasyöpiä todettiin eniten pääkaupunkiseudulla ja vähiten Kainuussa. Rintasyöpien ilmaantuvuus oli pääkaupunkiseudulla liki kolmannes Kainuuta suurempi, erikoistutkija Karri Seppä kertoo tiedotteessa.

Eturauhassyöpien ilmaantuvuus oli suurinta Ahvenanmaalla ja pienintä Kainuussa. Suolistosyöpiä oli vähiten Lapin kunnissa, joissa paksu- ja peräsuolisyövän ilmaantuvuus oli naisilla 13 prosenttia ja miehillä 15 prosenttia pienempi kuin maassa keskimäärin. Suolistosyöpään sairastui eniten naisia Vaasassa ja miehiä Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla.

Syöpäkuolleisuuden vaihtelu oli yksittäisistä syövistä kaikkein suurinta naisten keuhkosyövässä.

– Ilmaantuvuuden ja kuolleisuuden aluevaihtelu oli keuhkosyövässä hyvin samankaltaista, koska keuhkosyövän ennuste on yhä huono ja sairastuneet kuolevat usein syöpäänsä, Seppä selittää.

Naisten keuhkosyöpäkuolleisuus oli suurinta Helsingissä, noin 52 prosenttia suurempaa kuin koko maassa, ja Lapissa 48 prosenttia ja Ahvenanmaalla 44 prosenttia suurempaa kuin koko maassa.

Naisten rintasyövässä oli nähtävissä, että suuren syöpäilmaantuvuuden kunnissa myös syöpäkuolleisuus oli usein koholla. Vaikka eturauhassyövän ilmaantuvuudessa oli alueittaisia eroja, niin kuolleisuudessa erot olivat pieniä. Tämä heijastelee diagnostisen aktiivisuuden vaihtelua alueittain.

Lue myös: