Työpaikkojen velvollisuus ilmoittaa syöpäriskiä aiheuttavista aineista laajenee. ASA-ilmoitusvelvollisuuden piiriin tulee useita satoja uusia aineita. Myös uusia syöpävaaraa aiheuttavia työmenetelmiä tulee ilmoitusvelvollisuuden piiriin, selviää Työterveyslaitoksen tiedotteesta.

Työnantajalla on Suomessa lakisääteinen velvollisuus pitää luetteloa työpaikoilla käytetyistä aineista, seoksista ja työmenetelmistä, jotka aiheuttavat syöpää tai vaurioittavat perimää.

Työnantajan on pidettävä luetteloa myös työntekijöistä, jotka altistuvat näille tekijöille. Työnantajan tulee ilmoittaa nämä henkilöt Työterveyslaitoksen ylläpitämään ASA-rekisteriin. Kun aineiden määrittely vuoden alussa muuttuu, muuttuu myös ASA-ilmoitusvelvollisuus.

Syöpää aiheuttavan formaldehydin käyttökohteita on hyvin paljon, ja sitä esiintyy useilla toimialoilla ja työtehtävissä. Formaldehydille altistutaan muun muassa kemianteollisuuden prosesseissa, liimahartsien käytössä ja laboratoriotyössä.

Kvartsipölyä puolestaan esiintyy kaikissa töissä, joissa työstetään kiviperäisiä aineita. Kvartsipölylle voi altistua muun muassa rakennusalalla, sementin valmistuksessa, hiekkapuhallustyössä, kaivoksissa ja valimotyössä.

Aiemmin ASA-ilmoitettavien työmenetelmien listalla oli työ, johon liittyi altistuminen tammen ja pyökin pölylle. Nyt tätä kohtaa on laajennettu koskemaan kaikkea lehtipuupölyä, kuten koivua. Lehtipuupölylle voi altistua muun muassa levyteollisuudessa, puutuotteiden ja huonekalujen valmistuksessa sekä rakennusteollisuudessa.

Työterveyslaitos helpottaa ilmoittamista julkaisemalla alkuvuodesta 2020 ohjeellisen listan ASA-rekisteröintivelvoitteen piiriin kuuluvista aineista.

– Listalle tulevat ne ASA-rekisteröintivelvoitteen piiriin kuuluvat aineet, joilla on sillä hetkellä CLP-asetuksen mukainen yhdenmukaistettu luokitus. Lista on vain ohjeellinen, eikä pidä sisällään kaikkia ilmoitettavia aineita, koska ASA-rekisteriin pitää lisäksi ilmoittaa myös teollisuuden itse syöpävaaralliseksi luokittelemat aineet, kertoo vanhempi asiantuntija Sanni Uuksulainen Työterveyslaitoksesta, tiedotteessa.