Helsingin yliopiston koordinoima kansallinen tutkimus- ja innovaatiohanke Cancer IO aloittaa toimintansa toukokuussa Business Finlandin Yksilöllistetyn terveyden ohjelmassa.

Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja immunoterapiahoitojen tehostamiseksi ja tuetaan uusien hoitojen käyttöönottoa terveydenhuoltojärjestelmän piirissä.

Kokonaisbudjetti on kymmenen miljoonaa euroa, josta julkisen tutkimuksen osuus on noin viidennes.

Cancer IO tuo yhteen merkittävän määrän suomalaisia immunoterapia-alan hankkeita, jotka toteutetaan Helsingin yliopistossa ja Turun yliopistossa, kolmessa yliopistosairaalassa, yhdessä keskussairaalassa ja kahdeksassa suomalaisessa yrityksessä.

Immuno-onkologia on nopeasti muodostumassa syövänhoidon ­uudeksi kivi­jalaksi.

Hankkeessa on mukana myös useita potilasjärjestöjä ja yhdeksän suurinta immunoterapiaan investoivaa lääkeyritystä.

Syövän immunoterapia eli immuno-onkologia (IO) on nopeasti muodostumassa syövänhoidon uudeksi kivijalaksi perinteisten leikkaus- ja lääkehoitojen rinnalle.

Immunoterapia kuitenkin poikkeaa kaikista muista tähänastisista hoitomuodoista. Immunoterapialla ei pyritä tuhoamaan suoraan syöpäsolukkoa, vaan herättämään elimistön oma immuunipuolustus taistelemaan syöpää vastaan.

Lupaavimmat ja osin ennennäkemättömät tulokset immunoterapiassa liittyvät hoitovasteen pitkäkestoisuuteen – syöpä voidaan saada kuriin pitkäksi aikaa, jopa pysyvästi.

Immunoterapian nopea tuleminen osaksi uutta syövän hoitoa luo haasteita tutkimukselle, terveydenhuoltojärjestelmälle ja yhteiskunnalle.

Tiedämme esimerkiksi vielä hyvin vajavaisesti, miten IO-lääkkeet toimivat, mitkä potilasryhmät parhaiten hyötyvät immunoterapiasta tai toimivatko IO-hoidot arkikäytössä odotetulla tavalla. Lisäksi IO-hoitojen kehittäminen on kallista, mikä puolestaan vaikuttaa lääkkeiden hintoihin.

Cancer IO -ohjelma pyrkii vastaamaan IO-ajan mukanaan tuomiin uusiin haasteisiin tukemalla alan kotimaista huippututkimusta ja innovaatiotoimintaa, edesauttamalla syöpäpotilaiden hoidon yksilöllistämistä ja käyttöönottoa sairaaloissa sekä luomalla uusia lähtökohtia IO-lääkkeiden vaikuttavuuden selvittämiseksi arkikäytössä.

Cancer IO -ohjelmaa koordinoivat dosentti Jeroen Pouwels ja tutkimusjohtaja Juha Klefström.