Syntyvyys nousi 1,35 lapsesta 1,37 lapseen naista kohden viime vuonna. Tieto käy ilmi Tilastokeskuksen väestönmuutostiedoista.

Muutos syntyvyydessä näkyi erityisesti 30–39-vuotiailla naisilla, joiden hedelmällisyys kasvoi eniten. Naisten kokonaishedelmällisyysluku nousi vain korkeasti koulutetuilla. Miehissä nousua oli kaikissa koulutusryhmissä, Tilastokeskus kertoo.

Vuonna 2020 korkeasti koulutetuilla naisilla syntyvyys kääntyi nousuun pitkään jatkuneen laskun jälkeen. Edellisen kerran korkeasti koulutettujen naisten syntyvyys on noussut vuonna 2008.

Tilastokeskuksen mukaan korkea-astetta vähemmän koulutetuilla naisilla syntyvyys laski edelleen. Toisella asteella laskua oli kuitenkin enää hyvin vähän. Myös perusasteen koulutuksen varassa olevilla lasku oli hieman edellisvuotta pienempi.

Syntyvyys nousi viime vuonna eniten 30 vuotta täyttäneiden ikäryhmissä eli niillä, joilla hedelmällisyys oli suurinta ennen 2010-luvun syntyvyyden laskua.

Esimerkiksi alle 25-vuotiailla hedelmällisyyden voimakas nousu olisi ollut poikkeavaa johtuen pitkään jatkuneesta perheellistymisiän noususta. Vuonna 2020 hedelmällisyys nousi suhteellisesti eniten 30–34-vuotiailla. Nousu oli neljä prosenttia.

Kyseisen ikäryhmän osuus koko syntyvyydessä on myös suurin eli 35 prosenttia vuonna 2020. Viime vuoden syntyvyyden nousua selittivät myös 25–29-vuotiaiden ja 35–44-vuotiaiden kohonnut hedelmällisyys.

Alle 25-vuotiaiden hedelmällisyys jatkoi alenemistaan. Sen osuus koko syntyvyydestä on pienentynyt 13 prosenttiin vuonna 2020. Vuonna 2010 lukema oli 17 prosenttia ja vuonna 2000 vastaavasti 21 prosenttia.

Lasten saanti-iän vähittäisen nousun myötä 35–39-vuotiaiden ja 40–44-vuotiaiden hedelmällisyyden trendi on ollut pitkään nouseva. 35–39-vuotiaiden osuus koko syntyvyydestä on jo lähes viidennes ja yhdessä 40–44-vuotiaiden kanssa jo lähes neljännes, Tilastokeskus kertoo.

Avioliittoon syntyneiden lasten osuus pieneni nopeasti 1990-luvulla, jonka jälkeen osuus on pienentynyt edelleen mutta hitaammin. Vuonna 2020 kaikista syntyneistä 54 prosenttia syntyi avioliitossa oleville vanhemmille. Vuonna 1990 vastaava osuus oli 75 prosenttia.

Tilastokeskuksen mukaan esikoisista yli puolet syntyy avioliiton ulkopuolella. Vuonna 2020 avioliiton ulkopuolella syntyneiden prosenttiosuus oli 57, vuonna 1990 se oli vielä 38.