Koronavuosi käänsi Suomen syntyvyyden kurssin, ainakin toistaiseksi.

Syntyneiden lasten määrä on vuosi vuodelta vain laskenut, mutta vuonna 2020 elävänä syntyi Tilastokeskuksen mukaan 46 463 lasta. Se on 850 lasta enemmän kuin edellisvuonna.

Vuoden 2019 syntyvyyden mukaan nainen synnytti 1,35 lasta, mutta vuoden 2020 syntyvyyden mukaan nainen synnyttäisi keskimäärin 1,37 lasta.

Nousu näkyy myös Kelassa: Äitiysavustuksen saaneiden perheiden määrä on vähentynyt koko 2010-luvun ajan, mutta viime vuonna saajien määrä kasvoi edellisvuodesta 11 prosenttia.

Viime vuonna äitiysavustuksen sai 49 170 perhettä, kun taas vuonna 2019 saajia oli 44 350.

– Koronavuosi näyttää yllättäen kääntäneen pitkään jatkuneen syntyvyyden laskun noususuuntaan, sanoo Kelan tutkija Anneli Miettinen tiedotteessa.

– Tämä on poikkeuksellista verrattuna esimerkiksi Ruotsiin tai Norjaan, joissa syntyvyysluvut ovat edelleen laskeneet. Osin kyse on odotetusta käänteestä: pitkään lastensaantia lykänneet ovat ryhtyneet toteuttamaan lastensaantisuunnitelmiaan koronavuodesta huolimatta.

Äitiysavustusten määrä palasi nyt vuoden 2017 tasolle. Sen sijaan elävänä syntyneiden lasten määrä ei vielä ollut vuoden 2017 tasolla.

Erot elävänä syntyneiden lasten ja äitiysavustusta saaneiden perheiden määrässä selittyvät todennäköisesti sillä, että Kelan äitiysavustuksen voi hakea jo ennen lapsen syntymää, eli vuonna 2020 äitiysavustuksen saaneista osan lapsi syntyi vasta vuoden 2021 puolella, Miettinen arvioi Mediuutisille.

– Muutamissa tapauksissa raskaus myös päättyy niin, että elävää lasta ei synny eli äiti on saanut äitiysavustuksen, mutta lapsi syntyy kuolleena tai raskaus päättyy sikiön menehtymisen vuoksi.

Avustus voidaan myös joissakin tapauksissa maksaa ulkomailla asuvalle, joka kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin, hän kertoo.

Vielä 10 vuotta sitten äitiysavustuksen saajien määrä oli huomattavasti suurempi kuin nyt: vuonna 2010 äitiysavustuksen sai 60 180 perhettä.

Perhe saa valita, ottaako äitiysavustukseksi äitiyspakkauksen vai 170 euron suuruisen rahasumman. Suurin osa perheistä valitsee Kelan mukaan äitiyspakkauksen. Esimerkiksi viime vuonna 66 prosenttia avustuksista otettiin pakkauksena. Äitiysavustuksen ja adoptiotuen kustannukset olivat yhteensä 10,6 miljoonaa euroa.

Yhteensä 642 perhettä sai äitiysavustuksen korotettuna sillä perusteella, että perheeseen syntyi tai adoptoitiin samanaikaisesti useampi kuin yksi lapsi.