Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminta päättyy joulukuussa.

Valviran mukaan synnytystoiminta sairaalassa ei täytä terveydenhuoltolain ja sen alaisen päivystysasetuksen asettamia vaatimuksia. Viranomainen määräsi synnytykset loppumaan Oulaskankaalla jo vuonna 2016 laadun vuoksi.

Keskeinen peruste oli vastasyntyneen tehostetun valvonnan puuttuminen.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri valitti päätöksestä ensin hallinto-oikeuteen ja sittemmin korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkein hallinto-oikeus päätyi viime huhtikuussa asiassa Valviran kannalle. Synnytystoiminnan edellytettiin loppuvan tämän vuoden loppuun mennessä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä toivottiin viimeiseen saakka Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnan jatkuvan. Sairaanhoitopiiri kertoo, että hoidon laatua nostettiin usean vuoden ajan muun muassa lisäämällä resursseja ja tehostamalla henkilöstön täydennyskoulutusta.

Viime kuussa sairaanhoitopiiri pyysi Valviralta Oulaskankaan synnytystoiminnan laadun uudelleen arviointia tehtyjen kehittämistoimenpiteiden ja -suunnitelmien pohjalta.Valvira suoritti arvioinnin kiireellisenä, mutta ei kuitenkaan nähnyt perusteita muuttaa aikaisempaa päätöstään.

Oulaskankaan sairaalasta synnytykset ohjataan Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Synnytysten siirtämisen suunnittelu alkaa välittömästi.

Vs. johtajaylilääkäri Juha Korpelaisen mukaan kaikki synnyttäjät mahtuvat ongelmitta Oysiin.

- On valitettavaa, ettei Oulaskankaan synnytystoimintaa saatu jatkaa. Meillä on kuitenkin OYS:ssa riittävät resurssit, tarpeeksi tilaa ja osaavaa henkilökuntaa, joten pystymme ottamaan sairaalaan aiemmin Oulaskankaalla synnyttäneet äidit. Potilasturvallisuus ei vaarannu eikä kenenkään tarvitse olla asian vuoksi huolissaan, Korpelainen toteaa tiedotteessa.

Oulaskankaan sairaalan toiminta puolestaan muuttuu synnytysten lopettamisen myötä. Oulaskankaan sairaalan halutaan olla jatkossakin elinvoimainen aluesairaala. Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoman mukaan seuraavaksi täytyy kääriä hihat ja alkaa töihin.

- Alamme nyt aktiivisesti kehittämään Oulaskankaan sairaalan roolia osana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä. Näin turvaamme sairaalan jatkon ja Oulun eteläisen alueen väestön erikoissairaanhoidon palvelut myös tulevaisuudessa.