Dosentti, kardiologian erikoislääkäri Tuomas Kiviniemi (s. 1979) on saanut Sydäntutkimussäätiön vuoden 2018 Soisalo-palkinnon.

Tällä hetkellä Kiviniemi työskentelee tutkijana ja Tyks Sydänkeskuksessa kardiologina. Kiviniemi siirtyy vierailevaksi tutkijaksi Bostoniin Harvard Medical Schooliin kesällä 2018.

Palkitsemista perustellaan Kiviniemen tutkimusansioilla.

Kiviniemi on perustanut Turun yliopistoon ja Tyks Sydänkeskukseen tutkimusryhmän, jonka tavoitteena on sydäntoimenpidepotilaiden eteisvärinään liittyvien haittatapahtumien vähentäminen. Hän on päätutkijana pystyttämässään CAREFIB-konsortiossa, joka koostuu LAA-CLOSURE, CAREBANK ja CAREAVR-eteisvärinätutkimuksista.

LAA-CLOSURE-tutkimuksessa selvitetään sydänkirurgian yhteydessä tehtävän vasemman eteiskorvakkeen ennaltaehkäisevän sulun vaikutusta aivohalvausten estoon.

CAREBANK tutkimuksessa kerätään sydänleikatuilta maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen yhdistelmä kudos- ja verinäytteitä. Kudostason löydöksiä voidaan verrata potilaiden kliiniseen taudinkuvaan. Yhteistyökumppanina toimii Brigham and Women's sairaala Harvardissa, Bostonissa.

Suomalaisessa CAREAVR-monikeskustutkimuksessa puolestaan selvitetään aorttaläppäleikattujen potilaiden eteisvärinän ja aivohalvausten ilmaantuvuutta. CAREAVR:sta saadaan ensimmäistä kertaa tärkeää tosielämän tietoa eteisvärinän määristä leikkauksen jälkeen ja erityisesti siitä, miten usein eteisvärinä uusii.

Kiviniemi on myös pidetty opettaja ja nuorten tutkijoiden joukossa arvostettu tutkimusryhmän johtaja.

Sydäntutkimussäätiö myöntää professori Pauli Soisalon muistorahaston 12 000 euron tunnustuspalkinnon lupaavalle nuorelle, alle 40-vuotiaalle sydän- ja verisuonitautien tutkijalle.