Henkeä uhkaavat kammioperäiset rytmihäiriöt ja äkkikuoleman riski muodostavat merkittävän ongelman sekä sydänsarkoidoosissa että jättisolumyokardiitissa. Sydänsarkoidoosi ja jättisolumyokardiitti muistuttavat toisiaan, ja niiden erottaminen toisistaan voi olla haastavaa.

Päijät-Sotessa kardiologina työskentelevän Kaj Ekströmin väitöstutkimuksen tavoitteena oli selvittää sydänperäisen äkkikuoleman ja henkeä uhkaavien kammioperäisten rytmihäiriöiden yleisyyttä sydänsarkoidoosissa ja jättisolumyokardiitissa. Lisäksi tutkittiin näiden harvinaisten tulehduksellisien sydänsairauksien yhtäläisyyksiä ja eroja.

Sydänsarkoidoosi on tulehdustauti, jossa tulehdussoluista ja sidekudoksesta muodostuneet pesäkkeet vaurioittavat tervettä kudosta heikentäen sydämen toimintaa. Jättisolumyokardiitti puolestaan on vakava sydämen tulehduksellinen sairaus, jonka aiheuttaa häiriö elimistön immuunipuolustusjärjestelmässä. Tulehdusprosessin laukaisevaa syytä ei tiedetä, kerrotaan Päijät-Soten tiedotteessa.

Merkittävät kammioperäiset rytmihäiriöt ovat yleisiä sekä sydänsarkoidoosissa että jättisolumyokardiitissa, ja joskus sydänperäinen äkkikuolema on näiden sairauksien ensioire. Tutkimus koostui 351 sydänsarkoidoosi- ja 29 jättisolumyokardiittipotilaasta. Ensioireet olivat samankaltaisia molemmissa tautiryhmissä. Sekä sydänsarkoidoosi- että jättisolumyokardiitiryhmässä sydänperäinen äkkikuolema oli taudin ensimmäinen oire 14 prosentissa tapauksista. Äkkikuolema oli kuolinmekanismina neljässä viidestä sydänsarkoidoosin aiheuttamasta kuolemasta ja lähes puolessa jättisolumyokardiitissa.

Yli puolet alun perin jättisolumyokardiitiksi diagnosoiduista potilaista paljastui uuden arvion ja tutkimusten jälkeen sydänsarkoidoosiksi. Näiden alun perin jättisolumyokardiitiksi luokiteltujen sydänsarkoidoosipotilaiden viisivuotisennuste ilman sydänsiirtoa oli parempi verrattuna jättisolumyokardiittipotilaisiin. Sydänsarkoidoosissa elossaoloennuste elinaikana diagnosoitujen potilaiden osalta kymmenen vuoden kohdalla oli 87 prosenttia. Sydämen magneettitutkimuksessa todetut poikkeavat löydökset olivat huonoja ennusmerkkejä.

Jättisolumyokardiitissa elossaoloennuste viiden vuoden kohdalla oli 67 prosenttia ja ilman sydänsiirtoa 26 prosenttia. Henkeä uhkaavien kammioperäisten rytmihäiriöiden ilmaantuvuus oli korkein ensimmäisen vuoden aikana.

Kaj Ekström väittelee 5.11.2021 kello 11 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Sudden death and life-threatening ventricular arrhythmias in cardiac sarcoidosis and giant cell myocarditis a nationwide outcome study with aspects of differential diagnosis".

Lue seuraavaksi: