Heidi-Mari Myllykankaan väitöskirjan mukaan suljetun haavan alipaineimuhoidon käyttö ohitusleikkauksen jälkeen ei hyödyttänyt riskiryhmiin kuuluvia potilaita.

”Tämä havainto poikkeaa suurimmasta osasta aiempia tutkimustuloksia. Eroa saattaa selittää sairaalassamme jo lähtökohtaisesti matalaksi todettu haavatulehdusten esiintyvyys. Sen sijaan suljetun haavan alipaineimuhoito saattaa olla hyödyllinen lihaskielekerekonstruktion jälkeen rintakehän syvän haavatulehduksen hoidossa”, Myllykangas kertoo Itä-Suomen yliopiston sivuilla.

Avosydänleikkauksen jälkeisen välikarsinatulehduksen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa on viime vuosina otettu laajalti käyttöön uusia alipaineimuun perustuvia haavanhoitomenetelmiä.

”Analysoimme näiden menetelmien tehoa ja turvallisuutta. Lisäksi esitimme kaksi kielekerekonstruktiotekniikkaa, jotka soveltuvat rintakehän syvän haavatulehduksen ja kudospuutoksen hoitoon”, Myllykangas kertoo.

Tutkimuksen mukaan myöskään avoimen haavan alipaineimuhoito ei osoittautunut varhaista kielekerekonstruktiota tehokkaammaksi hoitomuodoksi. Alipaineimuhoitoryhmässä todettiin enemmän leikkaussalikäyntejä, pitempiä hoitojaksoja sekä jopa enemmän kuolleisuutta.

Retrospektiiviseen tutkimukseen liittyvistä mahdollisista sekoittavista tekijöistä huolimatta tutkimuksen tulokset kyseenalaistavat alipaineimuhoidon roolia hyvin laajalle levinneenä rintakehän syvän haavatulehduksen ensilinjan hoitomuotona sekä erityisesti hoidon kustannustehokkuutta.

”Esittämistämme kahdesta kielekerekonstruktiomenetelmästä toinen on kokonaan uusi ja toisen osalta on aiemmin julkaistu vain joitakin pienempiä potilassarjoja. Menetelmät ovat tehokkaita ja soveltuvia vaihtoehtoja rintakehän syvän haavatulehduksen ja kudospuutoksen hoidossa. Ne täydentävät leikkaustekniikoiden valikoimaa, joista soveltuvin valitaan potilaan yksilöllisiin ominaisuuksiin ja tarpeisiin perustuvan päätöksenteon jälkeen”, Myllykangas kertoo.

Suljetun haavan alipaineimuhoidon tehoa ohitusleikkauksen jälkeen väitöksessä tutkittiin prospektiivisesti kerätyllä 180 potilaan tutkimusaineistolla. Potilaita verrattiin 772 potilaan historialliseen aineistoon. Muut osatyöt olivat retrospektiivisiä tutkimuksia.

Lääketieteen lisensiaatti Myllykankaan väitöskirja Deep sternal wound infections - prevention and treatment (Syvä sternotomiahaavainfektio - näkökulmia ennaltaehkäisyyn ja hoitoon) tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa 30.10.2021.