Tays Sydänsairaala aloitti äkillisen sydäninfarktin sairastaneiden potilaiden etäseurantapalvelun vuosi sitten, keväällä 2020. Uuden palvelun tavoitteena on ollut muun muassa sitouttaa potilaat itsensä hoitamiseen aiempaa paremmin ja tehostaa sepelvaltimotaudin hoitoa.

Palvelussa on ollut mukana 115 pirkanmaalaista potilasta, joiden keski-ikä on 60 vuotta. Potilaisiin on pidetty aktiivisesti yhteyttä etävastaanotoilla.

– Palautteen perusteella etäseurantapotilaat ovat aiempaa motivoituneempia hoitamaan itseään, mikä on elintärkeää sydäninfarktin taustalla olevan sepelvaltimotaudin hoidossa. Etävastaanotoilla potilaat ovat kertoneet avoimesti voinnistaan ja kiittäneet, kun heitä ei ole jätetty yksin, kertoo Tays Sydänsairaalan kardiologian ylilääkäri Erkki Ilveskoski tiedotteessa.

Ilveskoksen mukaan etävastaanotoilla myös selvisi, että potilaiden verenpaine- ja kolesterolilääkitys on usein puutteellinen vielä kolme kuukautta sydäninfarktin sairastamisen jälkeen.

– Yli puolelle potilaista lääkitystä tehostettiin etäkardiologin toimesta, Ilveskoski sanoo.

Suurin osa potilaista on kokenut etävastaanoton ja Tays Sydänsairaalan kokoaman digitaalisen ohjausmateriaalin riittäväksi tueksi.

– Toisaalta videovastaanottoa on toivottu, ja sitä pyrimme nyt kehittämään, samoin erilaisten kännykkäpohjaisten sovellusten hyödyntämistä. Palvelusta halutaan myös aiempaa yksilöllisempää, Ilveskoski sanoo.

Uuden digitaalisen palvelun käyttöönotto ja koronavirusvuosi kannustivat Tays Sydänsairaalan hoitohenkilökuntaa suunnittelemaan potilashoitoa uudella tavalla. Etäseuranta on koettu tarpeelliseksi lisäksi potilaiden hoitopolulla.

– Elintapojen muutoksiin liittyvät tavoitteet suunnitellaan yhdessä potilaan kanssa. Henkilökuntaa on koulutettu etäpalvelun käyttöön siinä missä potilaitakin, Ilveskoski sanoo.

Etäseurantapalvelun malli on saatu alun perin Oulun yliopistollisesta sairaalasta, jossa on käytössä useita digitaalisia hoitopolkuja.