Aivoinfarktiin johtavan verihyytymän syntymistä edesauttaa mahdollisesti sydämen vasemman eteiskorvakkeen muoto.

Näin todetaan kliiniseen radiologiaan erikoistuvan Miika Korhosen tuoreessa väitöstyössä.

Korhosen väitöstutkimuksessa tutkittiin yli 900 henkilön sydämen vasemman eteiskorvakkeen ominaisuuksia. Tutkimuksessa havaittiin, että eteiskorvakkeen muoto ja koko poikkesivat sydänperäisestä aivoinfarktista kärsivien potilaiden ja terveiden verrokkihenkilöiden välillä.

Korhosen väitöstutkimuksen mukaan eteiskorvakkeen yksilokeroinen muoto johtaa hidastuneeseen verenvirtaukseen. Suurin osa aivoverenkiertohäiriöistä johtuu verihyytymän aiheuttamasta aivovaltimotukoksesta. Verihyytymä on usein peräisin sydämen vasemmasta eteiskorvakkeesta, missä hidastunut veren virtaus altistaa veren hyytymiselle.

Ajan saatossa hyytymä voi irtautua ja ajautua normaalin verenvirtauksen mukana aivovaltimoihin. Osa potilaista saa niin sanotun TIA-kohtauksen eli ohimenevän aivoverenkiertohäiriön, kun aivovaltimoiden tukos liukenee itsestään ja oireet kestävät alle tunnin.

Merkittävälle osalle TIA-kohtauksen saaneista ja varsinaiseen aivoinfarktiin sairastuneista kehittyy muutaman viikon sisällä uusi tukos. Siksi hyytymän lähteen tunnistaminen on olennaista niin aivoinfarktin ennaltaehkäisyn kuin jatkohoidonkin kannalta.

Korhosen väitöskirja tarjoaa työkaluja aivoinfarktiin altistavien tekijöiden tunnistamiseen eteiskorvakkeen rakenteen osalta, mutta niiden soveltaminen kliinisessä työssä vaatii lisätutkimuksia.

Korhosen väitöstutkimus tarkastetaan perjantaina 27.10. Itä-Suomen yliopistossa.