Kauhavan kaupungin ja Evijärven kunnan kuntayhtymässä Kaksineuvoisessa sote-ammattilaisten ja apteekkien yhteistyö on pistänyt kuluneena vuonna isoa vaihdetta: tapaamisissa ryhdyttiin pohtimaan kansanterveydellisten sairauksien hoitoketjujen kehittämistä.

Ensimmäisessä keväällä järjestetyssä kansanterveyslinjan tapaamisessa aiheena oli diabetes. Tapaamiseen osallistuivat kuntayhtymän diabeteshoitajat, lääkäri sekä alueen apteekit.

Idea lähti Kauhavan Ykkösapteekin apteekkarilta, ja sittemmin kuntayhtymän farmaseutti Suvi Honkaniemi on järjestänyt tapaamisia muissa kansansairauksissa.

Hänet valittiin kolmanneksi Mediuutisten Terveysalan 100 Vaikuttajaa -listalla.

”Meillä on ollut astma- ja muistihoitajien kanssa palaverit, joissa olemme käyneet läpi hoitoketjuja ja sitä, miten apteekit voisivat olla niissä mukana.”

Tuloksena apteekit pystyvät esimerkiksi jakamaan terveydenhuollon kirjallisia ohjeita vaikkapa astman omahoidosta asiakkaille, jotka ovat saattaneet hukata ohjepaperit terveysasemakäynnin jälkeen. Yhteistyön ansiosta lääkäri, hoitaja ja apteekki myös ohjeistavat asiakasta samalla tavalla.

Apteekeissa on käyttämätöntä potentiaalia

Yhteistapaamisten kulttuuri on ollut voimissaan jo ennen kansanterveyskulmaa, sillä alueen sote-keskukset ja apteekit ovat yhdessä pohtineet muun muassa palveluasumisen annosjakelua jo vuosien ajan. Yhteistyön alullepanijana on ollut juuri Honkaniemi.

”Vuonna 2018 alueellamme alkoi ikäihmisten asumispalveluihin annosjakelu, ja esimerkiksi tilausten tekeminen oli meille uutta. Ajattelin, että pidetään palaveri apteekkien ja yksiköiden kanssa ja sovitaan yhteisistä toimintamalleista. Eli samalla kertaa keskustellaan, ja kaikki saavat saman infon.”

Uusien toimintamallien sopimisen lisäksi tapaamisista on ollut apua vanhojen haasteiden kohtaamisessa. Honkaniemi kertoo, että tapaamisten yhtenä tausta-ajatuksena on ollut terveydenhuollon resurssipula.

Hänen mukaansa apteekit voisivat auttaa ahtaalla olevaa terveydenhuoltoa merkittävästi.

”Apteekeissa tavataan potilaita vähintään kolmen kuukauden välein. Kun tämä alikäytetty potentiaali valjastetaan samaan hoitoketjuun terveydenhuollon kanssa, voidaan tehostaa hoitoa ja saada apua terveydenhuoltoon.”

Mallia Ruuhka-Suomeenkin?

Apteekkariliitosta on kerrottu Mediuutisille aikaisemmin, että Kauhavalla tehty kokousyhteistyö ei ole kovin yleistä Suomessa.

Honkaniemi arvioi tämän osaksi selittyvän sillä, että terveyskeskuksissa ei ole nimettyjä henkilöitä, jotka olisivat suorassa yhteydessä lähiapteekkeihin.

”Se voi olla yksi syy, eli keneen ottaa yhteyttä ja rakentaa yhteistyötä.”

Toisaalta maalaispitäjien kuntayhtymät, kuten 18 000 asukkaan, viiden hyvinvointiaseman ja kuuden apteekin Kaksineuvoinen, saavat Honkaniemen mukaan etua pienuudestaan: sote-alan ammattilaiset sekä alueen apteekkarit tuntevat hyvin toisensa.

Honkaniemi uskoo, että Kauhavan esimerkin mukainen yhteistyö voisi hyvin toimia esimerkiksi Ruuhka-Suomessa.

”Vaikkapa Helsingissä, jossa terveyskeskuksissa on paljon farmaseutteja, voitaisiin yhteistyötä järjestää terveyskeskuksen lähiapteekkien kanssa.”

Yhteistyö jatkunee tulevaisuudessakin

Kauhavan yhteistyökäytäntöjä testattaneen pian suuremmassa mittakaavassa, kun sote-uudistus konkretisoituu ja Kaksineuvoinen tulee osaksi Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialuetta.

Jos laajempi toiminta-alue ja mahdolliset muutokset työnkuvassa antavat myöten, Honkaniemi soisi yhteistyön jatkuvan periaatteiltaan samanlaisena kuin ennenkin.

”Yhteistyöllä sovitaan toisen hyvinvointikeskuksen farmaseutin kanssa esimerkiksi, että tällä viikolla tavataan apteekit ja sydänhoitajat, ja katetaan koko Etelä-Pohjanmaan alue.”

Sydänhoitajien mainitseminen ei ole hatusta vedetty esimerkki, sillä Honkaniemi on yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa suunnitellut seuraavaksi kansanterveyslinjatapaamista juuri sydän- ja verisuonitautien osalta.

Allekirjoittaneen toimittajan sekoittaessa sydämen syöpään Honkaniemi korjaa, mutta innostuu oitis lipsahduksesta.

”Sydämiin liittyen minulla on ollut mielessä, että nyt kun Marevanit on vaihdettu uusiin antikoagulanttilääkkeisiin, olisi hyvä apteekkienkin kanssa palaveerata, miten asiakasta opastetaan hoidon seurantaan. Mutta syöpä voisi olla myös [oman yhteispalaverin aihe].”

Kun intoa ja ideoita riittää, voi Kauhavan yhteistyömallin povata jatkuvan.

LUE MYÖS: