Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kyselytutkimuksen mukaan suurin osa suomalaisista on valmis ottamaan koronarokotteen.

THL:n kyselyssä 64 prosenttia vastaajista sanoi ottavansa koronarokotteen, jos rokote tulee saataville ja rokotetta suositellaan. Rokotetta ei sen sijaan ottaisi noin 20 prosenttia vastaajista. Heistä puolet, eli 10 prosenttia kyselyn vastaajista, kertoo kieltäytyvänsä jyrkästi rokotteesta. Kyselyyn vastanneista 16 prosenttia ei ollut rokotteen ottamisesta samaa eikä eri mieltä.

Koronarokotteen olisi valmis ottamaan hieman pienempi määrä suomalaisia kuin keväällä vastaavassa kyselyssä. Tuolloin noin 70 prosenttia sanoi ottavansa koronarokotteen.

Eniten suomalaisten halukkuuteen ottaa koronarokote vaikuttaa kyselyn mukaan se, miten rokote suojaa itseä ja muita koronavirustautia vastaan.

Myös rokotteen antama suoja, mahdolliset haittavaikutukset, tartuntatilanne Suomessa sekä terveydenhuollon ammattilaisten ja terveysviranomaisten antamat suositukset vaikuttavat ihmisten halukkuuteen ottaa koronarokote.

Lisäksi kokemus sairastumisen riskistä vaikuttaa THL:n erikoistutkijan Jonas Sivelän mukaan rokotusmyönteisyyteen.

Keväällä ihmiset kokivat THL:n kyselyn mukaan todennäköisyyden sairastua koronavirustautiin korkeampana kuin nyt syksyllä. Nyt yhä useamman mielestä sairastuminen on epätodennäköisempää kuin keväällä.

Vanhemmat suomalaiset näyttävät kyselyn perusteella suhtautuvan nuoria myönteisemmin koronarokotteen ottamiseen.

Tuoreimman kyselyn mukaan yli 64-vuotiaista jopa 82 prosenttia sanoo ottavansa rokotteen. Nuorimmassa ikäluokassa eli 18–29-vuotiaissa rokottaan sanoo ottavansa 48 prosenttia vastaajista.

THL:n johtaja Mika Salminen on tyytyväinen, että koronaviruksen riskiryhmäläiset näyttävät suhtautuvan myönteisimmin rokotteeseen. Hän kertoo tiedotteessa ottavansa rokotteen heti, kun sitä hänelle tarjotaan.

THL:n kyselyn aineisto on kerätty tänä vuonna Taloustutkimuksen verkkopaneelikyselyssä. Nyt julkaistut uusimmat kyselytulokset on kerätty 27.11–1.12. Kyselyyn on vastannut noin tuhat ihmistä, jotka edustavat Suomen väestöä. THL:n mukaan kysely on tarkoitus uusia talvella 2021.