Lääkäreiden hoitopäätöksestä jo 70 prosenttia perustuu terveysteknologiaan.

Julkinen erikoissairaanhoito hyödyntää tällä hetkellä eniten terveysteknologiaa, selviää tänään julkaistusta terveysteknologian toimialaselvityksestä. Toiseksi eniten terveysteknologiaa on käytössä perusterveydenhuollossa. Yksityinen terveydenhuolto käyttää terveysteknologiaa kolmanneksi eniten.

Selvityksen perusteella yksityisen terveydenhuollon osuus terveysteknologian hyödyntäjänä nousee perusterveydenhuollon ohi seuraavan viiden vuoden sisällä.

Terveysteknologialla tarkoitetaan lääketieteelliseen käyttötarkoitukseen tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita. Niitä on Euroopassa käytössä noin 500 000.

Lääketieteelliseen käyttötarkoitukseen suunnatut ohjelmistot siirtyvät terveysteknologian toimialaan ensi kesänä, jolloin koko Euroopan lääkinnällisten laitteiden sääntely yhdenmukaistetaan.

Terveysteknologiaa käytetään kaikkialla terveydenhuollossa, esimerkiksi tehohoidossa, kirurgiassa ja syöpien hoidossa.

– Mitä vaativampi sairaus on, sitä enemmän terveysteknologian merkitys korostuu, kertoo Sailab -MedTech Finland ry:n toimitusjohtaja Laura Simik.

Hänen mukaansa Suomessa on paljon hyödyntämätöntä terveysdataa, joka voitaisiin ottaa yhä paremmin osaksi hoitopolkuja. Siihen ei kuitenkaan ole riittäviä edellytyksiä.

– Meiltä puuttuvat vielä saadun terveysvaikutuksen laatua mittaavat mittarit, ja hankintayksiköiltä puuttuu arvopohjaisen terveydenhuollon strategia. Näitä kehittämällä voisi tuottaa terveyttä järkevillä kustannuksilla, jatkaa Simik.

THL kehittää parhaillaan laatumittareita, joiden avulla hoidon vaikuttavuutta ja merkitystä pystytään valvomaan kansallisesti paremmin. Fimeasta tulee terveysteknologian laatua valvova viranomainen ensi vuonna.

Terveysteknologian innovaatioiden tuomista Suomen markkinoille pidetään selvityksen mukaan melko vaikeana. Kyselyyn vastanneiden yritysten mukaan tilannetta voitaisiin helpottaa niin, että hankinnassa suosittaisiin kokonaisuuksien kilpailuttamista yksittäisten tuotteiden sijaan. Kilpailutuksiin pitäisi myös jättää tilaa enemmän uusille innovaatiolle.

Vastaajat ovat tyytyväisiä yritysten taloudelliseen kehitykseen, ja valtaosa yrityksistä ennustaa liiketoiminnan kasvavan vuonna 2020.

Terveysteknologian toimialaselvitykseen vastasi yhteensä 42 terveysteknologian yritystä. Tiedonkeruu toteutettiin Sailab Medtech Finland ry:n jäsenyrityksille suunnatulla Questback-kyselyllä syys–lokakuussa 2019. Kyselyn ja analyysin toteutti Nordic Healthcare Group.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi ILMAISEKSI, Klikkaa tästä.