Suuressa neuvolassa voi keskittyä omaan osaamiseen

Helsingin kaupungin neuvolan vastuulääkäri Ulrika Winqvist työskentelee neuvolalääkärinä Itäkadun perhekeskuksessa, joka on yksi Suomen suurimmista neuvoloista. Winqvist oli mukana suunnittelemassa keskuksen toimintaa johtavana ylilääkärinä ennen keskuksen aukeamista viime kesänä.

Millaisia tehtäviä työviikkoosi on kuulunut?

– Teen lasten- ja äitiysneuvolalääkärin työtä. Työ on hyvin vastaanottopainotteista. Keskuksen myötä työ on entistä enemmän siirtymässä moniammatilliseen työhön, kun se aiemmin oli hyvin yksilöpainotteista. Olemme aloittaneet usean uuden toimintamuodon kokeilun. Itse osallistun ruotsinkielisissä palveluissa pilottiin, jossa kokeilemme yhdistää sosiaalihuollon, lastensuojelun ja neuvolan arviointia.

Miten keskuksen toiminta on lähtenyt käyntiin?

– Aika hyvin. Toki aina, kun tehdään uutta, tulee yllätyksiä, mutta korjausliikkeitä on jo tehty. 33 terveydenhoitajalla ja viidellä lääkärillä olemme Suomen isoimpia neuvoloita. Toimiminen saman katon alla on tuonut myös paljon uusia kehitysideoita.

Mikä ei ole mennyt ihan putkeen?

– Itselleni oli yllätys, että muutos on aina vaikeaa ja on hyvin helppo jäädä vanhoihin toimintamalleihin. Vaatii kaikkien työpanosta, että henkilöstö saadaan mukaan muutokseen. Positiivinen yllätys on ollut yhdessä tekemisen ilo ja ilmapiiri. Aiemmin on totuttu olemaan omissa poteroissa, nyt tehdään yhdessä työtä perheiden parhaaksi.

Millainen asiakaskuntanne on?

– Hoidamme noin viidenneksen koko Helsingin neuvolatoiminnasta. Vuodessa neuvolalääkärin käyntejä on hieman alle 10 000. Itä-Helsingissä on erityisen paljon maahanmuuttajaperheitä, mikä näkyy toiminnassa. Suurin osa asiakkaista pärjää neuvolassa määräaikaistarkastuksilla. Niitä perheitä ja lapsia, joilla on ongelmia, on nyt mahdollista auttaa laajemmin moniammatillisen tiimin kanssa. Heitä on kuitenkin neuvolan asiakaskunnasta vain pieni osa.

Mikä jättimäisen keskuksen isoin hyöty on?

– Tuoda eri alojen asiantuntijat samaan paikkaan. Työntekijänä voi keskittyä omaan osaamiseensa eikä tarvitse tehdä muiden töitä.